กลุ่มเด็ก (อวด) ดี มุ่งต่อยอดกิจกรรมชุมชน

| |
อ่าน : 2,367

รู้สึกเขินเล็กน้อยที่ต้องเล่าเรื่องความดีที่ได้ทำเพื่อขอรับรางวัล ปัจจุบันการทำดีต้องประกวดประขันกันแล้วหรือนี่ แต่เมื่อเห็นจำนวนเงินรางวัลที่ผู้จัดประกวดได้ประกาศไว้ ก็รู้สึกได้ทันทีว่า เงินจำนวนนี้นำมาต่อยอดการทำดีได้ อย่างน้อยก็ยังมีความหวังว่า สิ่งที่ทำอาจทำให้ผู้มีจิตกุศลใจบุญสุนทานมองเห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ

ผมชื่อนิคม แก้ววันดี ปัจจุบันอายุ 44 ปี เป็นข้าราชการท้องถิ่น ปัจจุบันทำงานอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ขอเล่าถึงกิจกรรมที่ทำกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

"ผมใช้เวลานอกเหนือจากการทำงานปกติ หลังเลิกงานวันปกติ เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนในตำบลหนองยวง บ้านเกิดของภรรยา เริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 กิจกรรมเกิดขึ้นกับเด็กอายุ 9-12 ปี จำนวน 5 คน เด็กทั้งห้าปั่นจักรยานตามประสาเด็กชายทั่วๆ ไป วันนั้นผมนั่งทำงานอยู่บนบ้านไม้ของภรรยา เด็กกลุ่มนี้แวะมานั่งดื่มน้ำคลายความกระหาย ต่างส่งเสียงพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอื่นและอยากให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน"

ผมนิ่งฟังด้วยความสนใจ จึงตัดสินใจนั่งคุยกับกลุ่มเด็กๆ ได้ความว่า อยากมีกิจกรรมที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน ด้วยความที่ข้าพเจ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กมาบ้าง จึงแนะนำว่าให้ไปปั่นจักรยานและแวะเก็บขยะด้วย เป็นการออกกำลังกายและทำคุณประโยชน์

จากนั้นกลุ่มเด็กในหมู่บ้านก็มาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้นและมีการประชุมกลุ่มทุกเดือน จนเป็นข้อสรุปให้มีการจัดตั้ง "กลุ่มปั่นจักรยานบ้านล้องเครือกวาว" โดยมีเด็กชายอัฐพงษ์ เรือนฟู เป็นประธาน

เมื่อมีกลุ่มเกิดขึ้น เด็กๆ เริ่มหางบประมาณดำเนินกิจกรรม เช่น การจัดผ้าป่าสามัคคีในหมู่บ้าน การทำกระทงประกวดกระทงเล็ก การขอเครื่องสังฆทานจากหัววัดต่างๆ มาเป็นรางวัลในกิจกรรมสอยดาวพาโชค

เมื่อเริ่มมีงบประมาณ กลุ่มเด็กออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่มีคนดูแล สำหรับข้าพเจ้าช่วยติดต่อประสานงานของบประมาณ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่ออบรมให้ความรู้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน จำนวนสมาชิกขณะนั้นประมาณ 25 คน ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเตียงติด และการให้คำปรึกษา หลังจากนั้นกิจกรรมที่เด็กทำก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น

1.กิจกรรมอบรมจราจรและจัดทำป้ายจราจรในหมู่บ้าน 2.กิจกรรมอบรมควบคุมและดับ ไฟป่า (ร่วมกับศูนย์เพาะพันธุ์พืชแม่อาว) 3.กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน 4.กิจกรรมจัดรายการวิทยุชุมนุมแจ้งข่าว สารยาเสพติด 5.กิจกรรมอ่านข่าวเสียงตามสายในหมู่บ้าน 6.กิจกรรมแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน 7.กิจกรรมฟ้อนยอง ศิลปะพื้นบ้าน

ปี พ.ศ.2553 กลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมหลากหลาย จึงเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มรักษ์ชุมชนบ้านล้องเครือกวาว" และเปลี่ยนประธานกลุ่มเป็น น.ส.ดรุณี ใจสิทธิ์ ด้วยจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมที่แตกสาขา ตั้งกลุ่มย่อยซ้อน

ปี 2555 มีการเปลี่ยนประธานกลุ่มเป็นนายวัชรพงษ์  ศรีเมืองมูล และด้วยสมาชิก ที่เพิ่มมากขึ้นและขยายเครือข่ายเป็นระดับอำเภอ และมีเครือข่ายต่างอำเภอ จึงปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มเด็ก (อวด) ดี เครือข่ายป่าซางเวียงหนองล่อง โดยทำหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขอโควตาสมัครเรียนคณะแพทย์แผนไทย ผมเล็งเห็นว่าเด็กๆ นำเอาความรู้ที่ได้นำมาใช้ประโยชน์และไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น รณรงค์สิทธิเด็ก ในพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ปกครองรับรู้ถึงพิษภัยของเกมคอมพิวเตอร์ รณรงค์เพศกับวัยใส กิจกรรมออกกำลังกาย และจิตอาสาค่ายภูฟ้าอมก๋อย

ปัจจุบันมีสมาชิก 200 คน ครอบคลุมพื้นที่อ.ป่าซาง อ.เวียงหนองล่อง อ.เมือง จ.ลำพูน และอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ และตั้งใจอยากจะทำกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ตรวจให้คำแนะนำผู้ป่วยด้วยวิถีการแพทย์พื้นบ้าน ปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำดอยอินทนนท์ เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยนิคม แก้ววันดี

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม