หนุนกำลังพลกองทัพไทย ต้องเสริมคุณภาพชีวิต

โดย
| |
อ่าน : 5,307

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกองทัพไทย มีขึ้นเพื่อให้กำลังพลของกองทัพและครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหน่วยทหารมีความสุข สุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อไม่นานมานี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมนพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กร สสส. และทีมงาน เดินทางเยี่ยม “เครือข่ายแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพูดคุยถึงการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมีพลโทหญิงกมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการเครือข่ายแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สำหรับเครือข่ายแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทยนั้น ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพื่อให้กำลังพลของกองทัพ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหน่วยทหารมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ด้วยการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัญญา โดยใช้ตัวชี้วัด ติดตามประเมินผล เพื่อวัดกลุ่มเป้าหมายให้มีอัตราความเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิตลดลง รวมถึงมุ่งหวังให้กลุ่มเป้ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง  ทั้งการเลิกสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุด้วย

ปัจจุบันแผนงานฯ กำลังดำเนินโครงการกระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ร่วมกับกองทัพไทย เพื่อการบริหารจัดการ ดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่องเชิงบูรณาการ  4  แห่ง โดยเป็นการทำงานร่วมกันแบบพหุภาคีระหว่างกองทัพกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน  2.การจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่ และวิเคราะห์ต้นทุน

ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นการนำปัญหามาเป็นตัวตั้งในการแก้ไขของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกัน ต่อจากนี้ไปจึงจะเน้นไปที่การขับเคลื่อน โดยให้คนในชุมชน ท้องถิ่น หรือกองทัพในพื้นที่ เป็นผู้มีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน และต่อยอดให้ประสบผลสำเร็จ

จากนั้น นพ.ชาญวิทย์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กร สสส. ให้ความเห็นถึงการทำงานของกองทัพที่ผ่านมาว่า เห็นได้ถึงการร่วมมือของกองทัพ ทั้งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองทัพบก ที่วันนี้สามารถขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ ได้สำเร็จ เช่น กองทัพเรือที่ทำเรื่องการทอดผ้าป่า เงินพียงเล็กน้อยที่นำไปทอดผ้าป่า แต่การร่วมมือกันของหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน เหล่าทหาร ก็สามารถทำให้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จได้ และนับเป็นการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง

 

 

เรื่องโดย ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย team content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม