ส่งท้ายปี ทำความดีขยายบุญจากทานสู่การรักษาศีล

| |
อ่าน : 3,100

ผ่านไปแล้วกับช่วงเทศกาลทำบุญใหญ่ของชาวพุทธนั่นคือ กิจกรรมทอดกฐินที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ชาวพุทธส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ต่างก็ไม่ว่างเว้นที่จะทำบุญทำทานในวาระพิเศษนี้ ทั้งที่เป็นกฐินหลวงและกฐินราษฎร์ โดยมีมุมพื้นที่เล็กแห่งหนึ่งกำลังขับเคลื่อนยกระดับงานบุญกฐินทานให้เป็นงานบุญกฐินมหากุศล เชิญชวนคนรักษาศีล ปฎิญาณตนทำดีปราศจากอบายมุขต่อเนื่องจากงดเหล้าเข้าพรรษา โดยภารกิจบุญดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่องร่วม 3 เดือนตั้งแต่ในพรรษา ช่วงเทศกาลกฐินและหลังหมดเทศกาลกฐิน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออกและจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรม “พิธีอนุโมทนากฐินปลอดเหล้า" ภายใต้แนวคิด : ทำดี ตั้งใจ ใส่ซองจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออก ปี 2556 ณ วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการส่วนกลาง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทอดกฐินปลอดเหล้านี้ มีความน่าสนใจหลายประการ เริ่มต้นจาก 1) มีวัดเข้าร่วม 314 วัด คนเข้าร่วม 16,473 คน จังหวัดเข้าร่วม 18 จังหวัด มีหน่วยงานเข้าร่วม 171 หน่วยงาน 2) มีการประกาศนโยบายจากหลายภาคส่วนของจังหวัดในการดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีต่อๆไป 3สื่อท้องถิ่นร่วมนำเสนอข่าวดีฝ่ายวารสาร เว็บไซต์และอื่นๆ 4) สำคัญที่สุดคือ เกิดพื้นที่ให้มีการทำงานร่วมกันระประชาคมงดเหล้าและภาครัฐ เอกชน ที่มีแนวทางสนใจปฎิรูปสังคมให้เกิดสุขภาวะสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ร่วมกันอภิวัฒน์ประเทศ

กิจกรรมครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการเชิญต้นกฐินทางใจและการเจริญพุทธมนต์ โดยได้รับเมตตาจากเจ้าคณะอำเภอและผู้แทนทั้ง  7 อำเภอ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระราชภัทรธาดา เป็นประธานในการเจริญพุทธมนต์และโปรยดอกไม้ให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ปฎิญาณตนงดเหล้าทำดีที่ต้นกฐินทางใจกลางเวทีจำนวน 3 ต้น จากผู้ปฎิญาณตนในจังหวัดอื่นๆ และในพื้นที่เป้าหมายในการร่วมสร้างต้นแบบกระแสกฐินปลอดเหล้า

ได้แก่ พื้นที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพทอดถวาย ปราจีนบุรี วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 พื้นที่ 2 โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชาชนจาก 5 สายทอดกฐิน ถวายวัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 พื้นที่ 3 โดยพล.ต. กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.๒ รอ.) จ.ปราจีนบุรี ทอดกฐินสามัคคี ถวาย วัดเรไร ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และพื้นที่ 4 โดยนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผวจ.ปราจีนบุรี ทอดกฐิน ถวายวัดไผ่ขาด(ราษฎร์รังสฤษฎิ์) ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2556

พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวอนุโทนาว่า “กิจกรรมที่พยายามทำให้คนอื่นเห็นและเข้าใจในเรื่องการรักษาศีลมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทาน อย่างทอดกฐินที่เน้นเงินทองทุกวันนี้ เป็นเรื่องยาก แต่ก็มีคนเห็นด้วยและทำตามอยู่ นี่ก็คือว่า มีความสำเร็จอยู่เบื้องหน้าแล้ว ขอให้พยายามทำต่อไป”

ด้านนายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว ผู้ประสานงานกิจกรรมในพื้นที่ กล่าวว่า “เราเริ่มต้นงานด้วยเจตนาที่เห็นว่ากิจกรรมนี้ จะทำให้ภาคีงดเหล้าได้มีพื้นที่ทำงานกับภาครัฐในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดและภาคตะวันออกผ่านกิจกรรมทอดกฐินปลอดเหล้านี้ แต่ก็เจออุปสรรคใหญ่ เช่นน้ำท่วม ทำงานการทำงานชะงักและสืบเนื่องมาถึงปัญหาการเมืองในปัจจุบันที่โถมทับให้งานดีๆแบบนี้ไปปรากฎในหน้าสื่อตามที่คาดหวังไว้ แต่ก็พอใจกับกิจกรรมอย่างน้อยก็มีนโยบายให้เราได้ทำเรื่องดีๆ แบบนี้อีกต่อไป”

โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ว่า

- การรณรงค์เชิญชวนทำบุญด้วยการ ปฎิญาณตน ทำดี ตั้งใจ ใส่ซอง

- การทำความเข้าใจต่อผู้มาทำบุญกฐิน จากกฐินทาน สู่กฐินมหากุศล

- การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ คณะสงฆ์และประชาคมงดเหล้า

- การออกแบบ ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

- การสร้างนวัตกรรมการทอดกฐินทางใจคู่กับกฐินพระราชทาน เป็นงานเดียวกัน

- การผลิตซ้ำนวัตกรรมการหนุนเสริมงานงดเหล้า ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เดินถือป้ายรณรงค์ แจกสติกเกอร์ น้ำดื่มทางเลือกและด้ายมงคล

- หน่วยงานและวัดเข้าร่วมแสดงเจตนาดำเนินการเน้นความสำคัญทำบุญกฐินปลอดเหล้า

- ประกาศเป็นนโยบาย

ทั้งนี้ จากการประเมินกิจกรรมที่ทำมา ทำให้เห็นภาพว่า งานบุญนี้เป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่อง เพื่อให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยความรู้ สามารถนำพาจิตใจตั้งอยู่บนการทำบุญที่มากกว่าการให้ทานต่อไป แม้ว่าเราจะได้ทำไปแล้วหลายอย่างก็ตาม

นอกจากนี้ ยังได้มีการแถลงการณ์ ประกาศนโยบายงานกฐินทางใจโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

ประกาศนโยบาย งานบุญกฐินปลอดเหล้า จังหวัดปราจีนบุรีปี 2556

ประชาคมภาครัฐ เอกชน ประชาชนและคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีมติกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า พร้อมกับกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในการลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงงดรับทุนสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อส่งเสริมให้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ทั้งยังเป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปกป้องเด็กและเยาวชนจากโทษพิษภัยและสร้างจิตสำนึกใหม่ให้เยาวชนของชาติ อันเป็นการป้องกันการริเริ่มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน

จึงขอประกาศนโยบายสนับสนุนงานบุญกฐินปลอดเหล้า ตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๑.ทุกภาคส่วนในจังหวัด ดำเนินการเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย ให้มีการงดการ โฆษณา ดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งานบุญทุกชนิดในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

๒.ทุกภาคส่วนในจังหวัด ดำเนินการเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการงดการ โฆษณา ดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งานบุญทุกชนิดในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

๓.ทุกภาคส่วนในจังหวัด ดำเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและขยายผลในการงดการ โฆษณา ดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ณ วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

 

ที่มา : ผู้ประสานงานโครงการส่วนกลาง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยประญัติ เกรัมย์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม