พัฒนาศักยภาพเด็กสู่อนาคตที่ดีกว่า

โดย
| |
อ่าน : 5,190

"คุณภาพของเด็กก็คือคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ” คำกล่าวของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานการนำเสนอผลการศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กไทย 2556 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

และผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ตระหนักดีว่า การพัฒนาเด็กในวันนี้ให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสังคมนั้น ๆ

ในวันเด็กปีนี้ได้มีการจุดประเด็นการติดอาวุธทางปัญญา และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำในขณะที่โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงสังคมศาสตร์ วัฒนธรรม และโครงสร้างประชากรศาสตร์ ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ในเชิงลบต่อคุณภาพชีวิต และระบบความคิดของเด็กไทยจำนวนไม่น้อย สะท้อนให้เห็นจากปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาทางด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปัญหาท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุม การนำเสนอผลการศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กไทย 2556 ขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือน ตอกย้ำ และชี้ให้เห็นถึงข้อมูลเชิงสถิติ และวิชาการ ในการสร้างแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจของเด็กไทยในอนาคต โดย นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้กล่าวถึงหนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556 ซึ่งเป็นรวบรวมผลการศึกษาและวิจัย และการเก็บ สถิติเชิงตัวเลขของเด็กไทยในประเด็นที่หลากหลาย

"การจะพัฒนาและร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องเด็ก และเยาวชน จำจะต้องมีชุดข้อมูลที่สามารถประเมินสถานการณ์ที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ และออกแบบโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสื่อหนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556 นี้จะเปรียบเสมือน "คัมภีร์" ให้แก่บุคคลากรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคต"

ทางด้าน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ หากไม่มีการเตรียมความพร้อม คน ให้ดี ไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ย่อมส่ง ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน

"อันที่จริงแล้วประเทศไทยไม่ได้ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำลังคนที่จะทำงาน แต่เราขาดกระบวนการจัดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา และสานต่อการทำงานนั้นอย่างต่อเนื่อง"

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส. ระบุว่าโครงการ เก็บข้อมูล และรวบรวมอย่างเป็นรูปธรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ จะวางกรอบการทำงานในระยะยาว และจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้น ทุกปี ภายใต้ชื่อ "คุณภาพชีวิตเด็ก" โดยอาศัยองค์ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ ซึ่งเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านมาช่วยจัดทำ เช่น หมวดสุขภาพทารก และหมวดปฐมวัย โดยหนังสือเล่มนี้จะเป็น "คู่มือ" ที่ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในกลุ่มเด็ก และแนะแนวทางในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ

ถือเป็นของขวัญวันเด็กสำหรับผู้ใหญ่ที่ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนา และเสริมศักยภาพให้กับเด็กๆ ซึ่งผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม