มรม.รับงบฯ สสส.จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 1,435

เน้นนำ 15 โครงการสร้างสุขภาพดีแบบพอเพียง

 

 

          รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากสำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 โครงการ คือ 1.โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

           3.โครงการจัดทำเว็บไซต์ 4.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดรายการวิทยุ 5.โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 6.โครงการสุขภาพดีทั่วไทยเทิดไท้ราชันย์ 7.โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ 8.โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ 9.โครงการศิลปะสร้างสุขภาพ

 

           10.โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 11.โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 12.โครงการคืนความสวยให้ห้วยคะคา 13.โครงการค่ายพัฒนาผู้แทนนักศึกษา 14.โครงการประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสร้างสุขภาพ และ 15.โครง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อได้ต้นแบบที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 14-10-51

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม