แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

โดย
| |
อ่าน : 983

 

 

 

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานทุนอุปถัมภ์สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนประจำ 1 ตำแหน่ง

 

 

คุณสมบัติ

 

- เพศ ชาย หรือ หญิง 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การวางแผน ประสานงาน จัดงาน workshop และ event

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และบริหารงานกลุ่มวิชาชีพด้านสื่อและโครงการย่อยของกลุ่มเยาวชน ที่ สสส.สนับสนุนเป็นอย่างดี

- มีทักษะในการสื่อสาร มั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และ มีความอดทนสูง

- สามารถทำข่าวประชาสัมพันธ์ และส่งข่าวกิจกรรมของแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ

- สามารถทำงานล่วงเวลา  รวมทั้งวันหยุด วันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

- สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

ผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ems หรือ ทาง e-mail

สิ้นสุด ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551

 

คุณพรรณปพร  ภวธรรม

แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพ 10400

punpaporn@yahoo.com

 

  

 

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานและพัฒนาโครงการทุนอุปถัมภ์สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน 1 ตำแหน่ง

  

 

คุณสมบัติ

 

- เพศ ชายหรือ หญิง  อายุไม่เกิน  25  ปี

- อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีความอดทนสูง สามารถทนต่อสภาวะความกดดันทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสื่อในแต่ละประเภทพอสมควร

- มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยคล่อง หัวไว สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ ได้

- มีทักษะในการใช้เครื่องมือสำนักงานได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานล่วงเวลา รวมทั้งวันหยุด วันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

- สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

 

- ดูแลและประสานงานด้านเอกสารการสมัคร การพัฒนา  และการติดตามโครงการ

- จัดเก็บฐานข้อมูลของเอกสารโครงการ และข้อมูลต่างๆ ผู้ร่วมโครงการ

- ดูแลประสานงาน หากจัดกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อปในแต่ละโครงการ

 

 

 

ผู้สนใจส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ems หรือ ทาง e-mail

สิ้นสุด ณ วันที่พฤศจิกายน 2551

 

 

 

คุณพรรณปพร  ภวธรรม

แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพ 10400

punpaporn@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกด้านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

update 27-10-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม