ขอแสดงความยินดีกับ 3 รางวัลดีเด่น ของ สสส. ที่ได้จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โดย
| |
อ่าน : 2,746

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ 3 รางวัลดีเด่น

ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้รับจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 

 

ได้แก่

 

ภาพยนตร์โฆษณาชุด เกษตรปราณีต

 

ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

 

 

รายการสารคดีโทรทัศน์ แผ่นดินไท 

 

ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 ประเภทรายการโทรทัศน์

 

 

รายการเด็ก พลเมืองเด็ก 

 

ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 ประเภทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน

 

 

          รางวัลจากสื่อมวลชนคาทอลิก เป็นรางวัลที่แตกต่างจากรางวัลอื่นๆ เพราะมาจากผลการโหวตจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่ส่งไปตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมีจำนวน 15,000 ฉบับ และหลังจากนั้นจะมีการนำผลที่ประมวลจากแบบสอบถามมาใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งสำหรับคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและตัดสินในแต่ละปี

 

 

 

 

 

 

ที่มา : team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update 28-10-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม