“หนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิง” รางวัลแห่งกำลังใจ

โดย
| |
อ่าน : 1,415

สนับสนุนการยุติความรุนแรง สร้างกระแสสังคมให้ตื่นตัว

 

 

 

          เป็นที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล หนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิง และ กำลังใจเพื่อผู้หญิง โดยครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน ในการประทานรางวัล

 

          พิธีมอบรางวัล หนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิง และ กำลังใจเพื่อผู้หญิง จัดมอบขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อตนเองและสังคมให้กับบุคคล องค์กรที่มีส่วนสำคัญในการรณรงค์และสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมทั้งสร้างกระแสสังคมให้ตื่นตัวในการหันมาร่วมกันรณรงค์อย่างเป็นรูปแบบมากขึ้น โดยในการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเฟม) และเครือข่ายผู้หญิง ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานของบุคคล/องค์กรฯ โดยแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่

 

            ประเภทที่หนึ่ง เป็นรางวัลเกียรติยศกำลังใจเพื่อผู้หญิง  ประเภทที่สองคือรางวัลหนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิงประเภทเยาวชน  ส่วนประเภทที่สาม เป็นรางวัลหนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิงประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทที่สี่รางวัลหนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิงประเภทองค์กร  ประเภทที่ห้ารางวัลหนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิงประเภททีมงาน ประเภทที่หกรางวัลกำลังใจเพื่อผู้หญิงประเภทสื่อมวลชน ประเภทสุดท้ายคือรางวัล ผู้สนับสนุน โครงการหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง” 

 

          นายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์  ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะกรรมการโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เล่าว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นเมื่อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับเป็นองค์ ทูตสันถวไมตรี ให้กับกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเฟม) ในโครงการ “say no to violence against women” ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือการรณรงค์เรื่องความตระหนักและไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรง และต้องรณรงค์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่ใช่เฉพาะแค่วันยุติความรุนแรงในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเท่านั้น นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ยังได้รวมพลังขับเคลื่อนในกิจกรรมรณรงค์ตามแนวทางเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่กระทำรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

 

           ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงต่อกัน หลายเรื่องเป็นเรื่องของทัศนคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี แม้จะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ผู้หญิงยังต้องพึ่งพาผู้ชายหรืออยู่ในสังคมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ ก็ยากที่จะทวงสิทธิหรือได้รับความคุ้มครอง อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญเรื่องความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงหรือเด็ก ร่วมกันช่วยแสดงทัศนคติที่ชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยและจะไม่เพิกเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกต่อไป นายกิตติพงษ์กล่าว

 

          ด้านนายอภิชาติ ชุมนานนท์ ดารานักแสดง ตัวแทนบริษัททีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด เล่าถึงการได้รับรางวัล กำลังใจเพื่อผู้หญิง ประเภทสื่อมวลชน จากละครโทรทัศน์ เรื่องโบตั๋นกลีบสุดท้ายว่า ละครเรื่องนี้ได้รับรางวัลเพราะเป็นละครที่สะท้อนทัศนคติความเชื่อแบบเก่าออกมาให้เห็นว่าการมีลูกชายจะสามารถทำชื่อเสียงหรือความภาคภูมิใจมาให้กับวงศ์ตระกูล ซึ่งอาจเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเสมอไป มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติมากกว่า ลูกผู้หญิงก็สามารถเป็นคนเก่งและคนดีได้ไม่แพ้ลูกผู้ชาย ขอเพียงมีคุณธรรมนำชีวิต ก็เป็นคนดีของสังคมได้เท่าเทียมกัน ละครเรื่องนี้สามารถสร้างค่านิยมในการเลี้ยงลูกสาว ลูกชายได้อย่างชัดเจน 

 

          โครงการนี้ทำให้เรามองเห็นความสำคัญของเพศหญิงที่เปรียบเสมือนเพศแม่มากขึ้น ซึ่งบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปกับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงอาจจะมีความอดทนกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ ไม่อยากให้สังคมมองความเชื่อแบบเก่าๆ อยากให้มองไปที่ความเท่าเทียมกันมากกว่า นายอภิชาติกล่าว

 

          นางสาวรัตนา บุญยรัตน หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กฟ้าใหม่ ตัวแทนกลุ่มเยาวชนฟ้าใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เล่าถึงการได้รับรางวัลดีเด่น หนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิง ประเภทเยาวชนว่า กลุ่มเยาวชนที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กฟ้าใหม่มีการรวมตัวกันประมาณ 15 คน โดยใช้กระบวนการละครซอ และการขับซอ เข้ามาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดื่มเหล้าของคนในชุมชน เพื่อเป็นพลังในการกระตุ้นให้คนในครอบครัว ลด ละ เลิกเหล้า และยุติความรุนแรง พร้อมกับการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น โดยยึดหลักความเชื่อที่ว่า ถ้าเยาวชนเป็นคนดี จะสร้างชุมชนที่ดีให้สังคมได้

 

          การเป็นหนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิง เป็นได้ไม่ยาก คุณก็สามารถเป็นหนึ่งเสียงเพื่อผู้หญิงได้ เริ่มที่ครอบครัวหรือสังคมที่คุณอาศัย ผู้หญิงที่โดนทำร้ายกำลังรอความช่วยเหลือของสังคมอยู่ อย่านิ่งเฉย เข้าไปช่วยเธอเหล่านั้นสิค่ะ เริ่มวันนี้ยังไม่สาย นางสาวรัตนากล่าว

 

          ทุกๆ รางวัลล้วนแล้วแต่มีความหมายและความสำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับ แม้บางครั้งการทำความดีก็ไม่หวังผลตอบแทน แต่รางวัลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : วีรญาน์  จันทร์นวล , รัศมี  ศรคำ team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update 16-12-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม