ปลุกกระแส “ผู้บริโภค” ชวนโหวต บ.ยอดเยี่ยม-แย่ สัญญาณเตือน "ธุรกิจ"

โดย
| |
อ่าน : 1,837

เผย "ลูกหนี้"ร้องเรียนอื้อ ถูกทวงไม่เป็นธรรม

 

 

 

 

            สินค้า ชนิดนี้ดี.... สินค้าชนิดนั้นด้อยคุณภาพ.... โฆษณาโน้นมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขาย... หลากหลายเสียงเงียบของผู้บริโภคที่พูดถึงสินค้าและบริการที่วางขายอยู่อย่างแพร่หลายในตลาดสินค้าของประเทศ แต่เสียงเงียบก็คือเสียงเงียบมักหายไปตามกาลเวลา ถึงเวลาแล้วหรือยัง!!… ที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องสังคมเรียกร้องสิทธิให้กับตัวเองและสังคม.....

 

            ล่าสุดในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณายอดเยี่ยม/ยอดแย่ประจำปี 2551 ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและภาคี มีการเปิดโอกาสให้ "ผู้บริโภค" ได้มีส่วนร่วมในการโหวตสินค้า ผลิตภัณฑ์และโฆษณาที่ "ยอดเยี่ยม" และ "ยอดแย่" ผ่าน www.consumerthai.org ตั้งแต่วันนี้-20 มกราคม 2552 โดยจะประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2552 ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองผู้บริโภค

 

              และนี่จะเป็นครั้งแรกในไทยที่เชื่อว่าจะปลุกกระแส "ผู้บริโภค" ซึ่งเคยเป็น "ยักษ์หลับ" ให้ตื่นขึ้นมารู้จักสิทธิและเรียกร้องสิทธิให้ ตัวเอง

 

             ในเวลาเดียวกัน ยังเป็นการ "กระตุก" และ "กระตุ้น" ให้ผู้ประกอบการเคารพสิทธิผู้บริโภคและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

 

             รศ.ดร จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการฯ เล่าว่า โครงการผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณา ยอดเยี่ยม/ยอดแย่ประจำปี พ.ศ. 2551 นี้เป็นโครงการที่หน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านผู้บริโภคร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเน้นให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า บริการ และโฆษณาในประเทศ ที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยสร้างความเข้าใจต่อสังคมในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคและการละเมิดสิทธิผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการที่ให้ความเคารพต่อสิทธิผู้บริโภค

 

            ผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ยอดแย่ผลส่วนใหญ่มาจากประชาชนที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป จะเป็นผู้ที่ตัดสินทั้งสิ้นแต่ต้องดูความเหมาะสมในการเลือก โดยจะมีคณะกรรมการของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ เข้ามาตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นจริงของรางวัลนั้นๆด้วยรศ.ดร.จิราพร กล่าว

 

             ด้านรองศาสตราจารย์วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานวิชาการ เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางด้านอาหารและโภชนาการ และสนับสนุนกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์/บริการ/โฆษณา ยอดเยี่ยมและยอดแย่ ซึ่งทางสถาบันคาดหวังว่าการมอบรางวัลดังกล่าวจะเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นผู้บริโภคให้มีจิตสำนึกในการคุ้มครองตนเอง และใช้มาตรการทางสังคมลงโทษผู้ประกอบการที่ขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพและอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการแสวงประโยชน์จากผู้บริโภค

 

            ส่วนนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภคไทยเป็นเหมือนยักษ์ที่กำลังหลับ คนไทยทั้งประเทศเป็นผู้บริโภคที่อ่อนแอ ไม่ว่าใครผลิตอะไรมาก็ซื้อ เพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคแสดงออกมาบ้างว่าพอใจในสินค้าและบริการอย่างไร ซึ่งคนที่ควรตัดสินเรื่องนี้ได้ดีที่สุด คือคนที่เสียเงินซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ที่ผ่านมาผู้บริโภคมักได้รับการประชาสัมพันธ์บอกแต่เรื่องดีๆ ของสินค้า บริการ องค์กร เมื่อซื้อมาใช้แล้วดีหรือเปล่า ผู้บริโภคไม่มีช่องทางที่จะบอกเลยว่าสินค้านั้นๆ ใช้แล้วเป็นอย่างไร โครงการนี้จึงเป็นช่องทางและเป็นกระจกสะท้อนจากผู้บริโภค

 

          แม้ว่าในแต่ละปีจะมีผู้บริโภคร้องเรียนมายังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ไม่ต่ำกว่า 2,000 ราย แต่ที่น่าสนใจ คือในปี 2551 มีตัวเลขผู้ร้องเรียนต่อกรณีต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นถึง 3,435 คน โดยหมวดหนี้สินมีผู้ร้องเรียนมากสุดถึง 2,300 ราย ส่วนใหญ่ร้องเรียนเรื่อง "การทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม" คิดเป็นร้อยละ 56.95 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่หยุด เพราะที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวด ตามมาเป็นธุรกิจประกันภัยจำนวน 496 ราย ต่อมาเป็นเรื่องคุณภาพการบริการ 217 ราย โดยเฉพาะเรื่องฟิตเนส ที่ร้องเรียนมามากสุดในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพราะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่น และบริการด้านธุรกิจโทรคมนาคม ถัดมาคือเรื่องอสังหาริมทรัพย์ 122 ราย เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 105 ราย เรื่องโทรคมนาคม 59 ราย เรื่องการละเมิดทั่วไป 54 ราย เรื่องการสาธารณสุข 46 ราย เรื่องสาธารณูปโภค 20 ราย เรื่องปัญหาครอบครัว 9 ราย เรื่องสิ่งแวดล้อม 6 ราย และเรื่องอื่นๆ 1 ราย" ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก บอกด้วยความห่วงใย

 

            ทางด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิผู้บริโภค บอกว่า นับเป็นปีแรกที่มูลนิธิจัดให้มีการโหวตดังกล่าว จึงเชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ โดยโหวตได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซอยวัฒนโยธิน พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2552   ขณะเดียวกัน มูลนิธิได้ประสานให้สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบคโพลล์) สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคทั่วประเทศกว่า 3,000 ราย เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้บริโภคอีกด้านหนึ่ง และจะประกาศผลโหวตในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย วันที่ 30 เมษายนปีหน้า

 

            ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องหันกลับมาดูแลตัวเองและสังคม อย่ามัวบริโภคแล้วนิ่งเฉย พลังโหวตของคุณ คือหนึ่งพลังหนึ่งเสียงที่จะเป็นหูเป็นตาได้ อย่ารอช้า ร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงโหวตผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณา ยอดเยี่ยม/ยอดแย่ประจำปี พ.ศ. 2551 กัน!!!!

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : มณีรัตณ แช่มมณี  teamcontent  www.thaihealth.or.th

 

 

 

updeat 26-12-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม