ม.หัวเฉียวเปิดรับสมัคร น.ศ. สาขาการสื่อสารสุขภาพ รุ่นที่ 2 ถึง 10 พ.ค. 52

โดย
| |
อ่าน : 2,159

หลังสภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 รองศาสตราจารย์สุจินต์ วิจิตรกาญจน์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาลได้พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารสุขภาพ และเห็นชอบให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์สามารถกำหนดหน่วยคะแนนได้ 15 หน่วยคะแนน ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ระหว่างสภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติถือเป็นมิติใหม่ของการให้โอกาสพยาบาลวิชาชีพได้เสริมศักยภาพในการทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะแก่ประชาชน

 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารสุขภาพ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 เปิดการเรียนการสอนในมิถุนายน 2552 คุณสมบัติของผู้สมัครคือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีพื้นฐานการศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ส่วนกรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพ คัดเลือกผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากทัศนคติ เป้าหมายการศึกษา ความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพ

 

 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hcu.ac.th และเว็บไซต์ http://commarts.hcu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์รัตนา ทิมเมือง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1173, 1499

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

update 16-01-52

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม