ผู้แทนองค์กรเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 2,569

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เรื่อง ขอขยายเวลาการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

 

 

             ตาม ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) และประกาศคณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีผู้แทนองค์กรเอกชน เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) นั้น

 

             สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอขยายเวลาการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้

 

            1) ขยายเวลาในการขอขึ้นทะเบียนขององค์กรเอกชนจากเดิม ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16.30 น. และจะแจ้งผลการพิจารณารับขึ้นทะเบียนหรือไม่รับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนและประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทางเว็บไซด์

 

            2) ขยายเวลาในการส่งใบสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม แต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 และจะประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางเว็บไซด์ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกทราบ

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 02-5809237 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiantialcohol.com

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

update 28-01-52

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม