หมอประกิตเตือน! เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 6 ด้านใน ม.ราชภัฏ

โดย
| |
อ่าน : 1,689

 

 

 

             เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อดำเนินการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดทุกขภาวะให้ลดน้อยลง ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริม สนับสนุนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยในการทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีให้มากขึ้นจนกลายเป็นวิถีชีวิตของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

 

             ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ให้ข้อคิดในที่ประชุมเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาวะ 6 ด้าน ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงของคนในประเทศ และส่งผลกระทบต่อคนในสังคมในอนาคต ประกอบด้วย

 

              1)พฤติกรรมการไม่ออกกำลังกาย              

              2)พฤติกรรมการกิน

              3) พฤติกรรมการสูบบุหรี่                          

              4) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสพย์สารเสพติด

              5) พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

              6) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

 

 พร้อมได้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายว่า พฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 6 ด้านนี้ มักเป็นพฤติกรรมที่เกิดในวัยรุ่น ซึ่งเป็นประชากรที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ หากสังคมละเลย และขาดการส่งเสริมการมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง จะเป็นการส่งสัญญาต่อสังคมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชาติต่อไป

 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 24 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สวนสุนันทา ราชนครินทร์ เทพสตรี รำไพพรรณี เชียงราย อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม กำแพงเพชร สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา เพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ควรต้องดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 6 ด้านอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดแก่บุคคลจนเป็น ประชากรสุขภาพอันหมายถึง ประชากรที่มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และชุมชน อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในอนาคต

 

             อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของโครงการที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2552 ว่า ก่อนจะสิ้นสุดโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 แห่งที่ร่วมโครงการ จะร่วมกันจัดงาน มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสรุปบทเรียนสิ่งดีดี (best practices)” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ง 24 แห่ง ได้ร่วมดำเนินการในโครงการนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบสิ่งดีดีในการสร้างเสริมสุขภาวะที่เกิดจากการดำเนินงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้กับคนในสังคมได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี อันเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : น.ส.ชุติมา นิยมศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

 

 

 

update 23-02-52

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม