วันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก ประจำปี 2552 (ICDB 2009)

โดย
| |
อ่าน : 2,229

 

 

 

           วันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็กโลก (international children’s day of broadcasting – icdb) ได้ริเริ่มใน พ.ศ. 2534 โดยองค์การยูนิเซฟ และคณะกรรมการระหว่างประเทศของวิทยาลัยโทรทัศน์และศาสตร์แห่งชาติ (international academy of television arts and science) โดยจัดขึ้นทุกปี ซึ่งวัน icdb ปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552 และจะเป็นวันเฉลิมฉลองประจำปีที่มีจุดหมาย เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กทั่วทุกมุมโลก จากประเทศต่างๆ มาเป็นผู้สื่อข่าวด้วยตัวเอง ทั้งการผลิต การถ่ายทำ การบันทึกเทป รวมถึง การรายงานข่าว หรือข้อมูลที่พวกเขาต้องการด้วยตัวของเขาเอง ให้ทั่วทั้งโลกได้ยิน ได้ฟัง และได้รับรู้ โดยเฉพาะผู้ใหญ่และผู้บริหารของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อมวลชน ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ เข้าร่วมวันทีวีและวิทยุเพื่อเด็กมากกว่า 200 รายทั่วโลก ทำให้วันทีวีและวิทยุเพื่อเด็ก มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง

 

           ในแต่ละปี องค์การยูนิเซฟจะกำหนดหัวข้อ (theme) ของวัน icdb ซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกๆ ปี โดยหัวข้อของปี 2552 คือ รวมพลังเพื่อเด็ก : มาฟังเสียงพวกเขากันเถอะ! (unite for children : tune in to kids!) เนื่องจากเด็กและเยาวชนมักเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามจากสื่อกระแสหลัก โดยเด็กๆ มักขาดพื้นที่หรือเวทีในการแสดงความเห็น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่สื่อกระแสหลัก มักมองว่าเสียงของเด็กๆ ไม่สำคัญ หรือรายการที่ผลิตโดยเด็ก ยังไม่เป็นมืออาชีพเท่ากับของผู้ใหญ่ นอกจากนี้ ในปัจจุบันมักขาดรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเด็กและเยาวชน ในขณะที่ยังมีเรื่องราวมากมายในโลกที่เด็กและเยาวชนควรต้องศึกษาและเรียนรู้ ตั้งแต่เรื่องการเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ไปจนถึงจริยธรรม ดังนั้น การบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้แก่เด็กในทางที่สร้างสรรค์และสนุก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆเหล่านี้ ตระเตรียมไว้สำหรับสังคมอนาคต

 

           สำหรับประเทศไทย การมีส่วนร่วมในวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก ยังอยู่ในลำดับขั้นของการเริ่มต้น แต่นับเป็นโอกาสอันดีที่ขณะนี้ ได้มีเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงด้วยตัวของเด็กเอง ถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลออกอากาศตามสถานีต่างๆ ภายในจังหวัดของตน

 

           ทางศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (yple) จึงได้ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด คณะทำงานสื่อเพื่อเด็ก และเครือข่ายวิทยุเด็กและเยาวชน 5 ภาค ร่วมกันจัดกิจกรรม เวทีเครือข่ายวิทยุเด็ก ในวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก ประจำปี 2552ขึ้น เพื่อร่วมฉลองในวันทีวีและวิทยุเพื่อเด็กสากล โดยเชิญผู้แทนเด็กที่จัดรายการวิทยุในแต่ละภาคของประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมจัดรายการวิทยุส่งเสียงเล็กๆ ให้ผู้ใหญ่ทั้งประเทศได้ฟัง โดยจัดรายการวิทยุเสียงเด็ก พลังเด็กในหัวข้อ รวมพลังเพื่อเด็ก : มาฟังเสียงพวกเขากันเถอะ! (unite for children : tune in to kids!)” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศกระจายเสียงทั่วประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ร่วมหาแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างกัน สร้างความเข้มแข็งสำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

 

update 26-02-52

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม