เครือข่ายภาคประชาชน ขอเพิ่มการตั้งกองทุนฯ ในการพิจารณา พรบ.องค์กรจัดสรรค์คลื่นความถี่ฯ

โดย
| |
อ่าน : 2,020

 

 

              เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552   เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ มูลนิธิสื่อภาคประชาชน  เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ  เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

              แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ขบวนการตาสับปะรด ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง     การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ….

 

              ขอให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคม เพื่อความโปร่งใสและการแทรกแทรงจากภาครัฐและภาคธุรกิจ พร้อมทั้งการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิในการสื่อสารและได้รับสื่ออย่างมีคุณภาพ

 

              สืบเนื่องจากวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 4 มีนาคม 2552 ได้กำหนดให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ซึ่งว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรอิสระและกำหนดแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้

 

              เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิการสื่อสารของภาคประชาชนและได้ติดตามผลักดันการปฏิรูปสื่อมาโดยตลอด ในวาระนี้ทางเครือข่ายดังรายนามข้างท้ายจึงมีข้อเสนอต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

 

              1. กระบวนการและที่มาขององค์กรอิสระต้องมีความโปร่งใส มีขั้นตอนที่ป้องกันการแทรกแซงจากภาครัฐและภาคธุรกิจ

 

              2. ให้ยืนยันสิทธิการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ของภาคประชาชนอย่างชัดเจน โดยกำหนดแนวทางจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับภาคประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ตามที่เคยบัญญัติไว้ในกฎหมาย

 

              3. การจัดตั้งกองทุนให้เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้ง กลุ่มเด็กเยาวชนและครอบครัว ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ และประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้าถึงสิทธิในการสื่อสารและได้รับสื่อที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ให้มีสัดส่วนตัวแทนของภาคประชาชนเป็นกรรมการบริหารกองทุน

 

              4. กลไกตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละขั้นตอนและทุกด้าน

 

              ด้าน พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า "โดยหลักการอยากให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และจะนำข้อเสนอนี้เสนอต่อที่ประในวันนี้"

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

 

 

update 05-03-52

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม