โค้งสุดท้าย...อาหารปลอดสารพิษชีวิตพ้นภัย

โดย
| |
อ่าน : 2,991

 

 

          นายอรุณ เกิดสวัสดิ์ อดีตข้าราชการครู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่สมัชชาอาหารปลอดภัยจะครบวาระ 3 ปี ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดสรรงบประมาณมาให้จัดกิจกรรมโครงการแผนงานอาหารปลอดภัยสมุทรสงคราม โดยมีเป้าหมายผลักดันขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยภาครัฐสู่ท้องถิ่นและชุมชนให้มีความชัดเจน มีสุขภาพดี มีความสุขในการรับประทานอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษเจือปน

 

          โครงการล่าสุดของสมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงครามคือ จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. และเทศบาล ที่มีเป้าหมายจัดทำโครงการร่วมกันอย่างบูรณาการ

 

          โครงการแรก คือ ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนให้ปลูกพืชผักผลไม้ไม่ใช้สารเคมี ใช้สารสกัดสมุนไพรไล่แมลงแทนยาฆ่าแมลง รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุความแก่ ความหวาน ได้คุณภาพและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ทุกอย่างเป็นขบวนการ โดยสมัชชาอาหารปลอดภัยจัดสรรงบประมาณลงไปเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งเกษตรกรต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยทางสมัชชาฯ คอยกำกับดูแลให้ไปในทิศทางที่ถูกที่ควร

 

          โครงการที่ 2 คือ หาตลาดจำหน่ายให้เกษตรกร โดยการรับซื้อและส่งไปจำหน่ายยังตลาดกลาง ห้างสรรพสินค้า ต่างจังหวัดที่มีความต้องการพืชผักปลอดสารพิษ ส่วนตลาดภายในจะอยู่ในโรงอาหารของโรงเรียน สถานที่ราชการต่างๆ และผู้บริโภคทั่วไปซึ่งมีไม่มากนัก เนื่องจากผลผลิตยังมีไม่มากพอต่อความต้องการของตลาด

 

          โครงการที่ 3 ส่งเสริมการผลิตอาหารถึงก้นครัวให้มีความปลอดภัย ยกตัวอย่างรณรงค์ให้ใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ถูกสุขลักษณ์อนามัย ไม่มีสารตะกั่วเจือปน แนะนำให้ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร และใช้วัตถุดิบที่ปลอดจากสารพิษในการปรุงอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว หวาน เช่น โครงการรณรงค์ให้บริโภคขนมไทยหวานน้อยก็อร่อยได้ ซึ่งได้หารือกับกองโภชนาการ กรมอนามัย พัฒนาสูตรขนมไทยไว้ 10 สูตร

 

          โครงการล่าสุด คือ จัดงานวันน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง เพราะทุกวันนี้เกษตรกรชาวสวนน้ำตาลมะพร้าวกำลังประสบปัญหาถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา และน้ำตาลปลอมปนจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมากมาย จึงต้องร่วมกับเกษตรกรจัดงานขึ้นมาชี้แจงผู้บริโภคน้ำตาลมะพร้าวโดยทั่วไปได้ทราบว่าของแท้และไม่แท้เป็นอย่างไร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเอง

 

          โครงการสุดท้ายที่สมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงครามต้องเร่งดำเนินการ คือ หนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์ให้ชาวบ้านรู้ถึงพิษภัยในการบริโภคอาหารที่มีสารพิษเจือปน  โครงการตั้งกรอบงบประมาณปี 2553 ในการจัดทำโครงการต่างๆ สนับสนุนงานคุณภาพชีวิตอาหารปลอดภัย ชักชวนชาวบ้านให้ผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง โดยไม่ใช้สารเคมีอันตรายหรือใช้เกินมาตรฐานที่กำหนด แต่ให้ใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติ ควบคุมผลิตที่นำเข้าจากต่างจังหวัด และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อ เชื่อว่าทั้ง 3 หน่วยงานร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้ว ประชาชนชาวแม่กลองและทั่วๆ ไปจะอยู่ดีมีสุขแน่นอน

 

          นายชัยยันต์ เจียมศิริ รองนายก อบจ.สมุทรสงคราม และรองประธานสมัชชาอาหารปลอดภัย กล่าวว่า อบจ.ยินดีให้การสนับสนุนเต็มร้อย เพราะเดินไปในทิศทางเดียวกัน คือสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนชาวสมุทรสงครามอยู่ดี กินดี มีสุข ปลอดภัยจากสารพิษที่อยู่ในอาหารการกิน โดยจะนำเสนอและผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง

 

          ขณะที่นายชนะ อินทรโชติ ประธานชมรมนายก อบต.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ทุก อบต.ใน จ.สมุทรสงคราม ยินดีให้การสนับสนุนทุกโครงการของสมัชชาอาหารปลอดภัย ส่วนเทศบาลทั้ง 5 แห่งก็ให้คำตอบเช่นเดียวกัน ความฝันและความหวังของสมัชชาอาหารปลอดภัยสมุทรสงครามจึงใกล้ความจริง สสส. ก็คงแฮปปี้เพราะมีผลงานที่น่าพอใจในปีสุดท้ายของแผนงาน ส่วนจะให้การสนับสนุนต่อไปหรือไม่ ต้องมาวัดใจกัน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 28-07-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดในคอลัมน์คลิกที่นี่

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม