ชู “หมอชิต” สถานีต้นแบบปลอดบุหรี่แห่งแรกของไทย

โดย
| |
อ่าน : 2,718

ตั้งเป้า ก.พ. 53 ประเทศไทยต้องปลอดบุหรี่ 100%

 

            เครือข่ายต้านบุหรี่ ชู หมอชิตเป็นสถานีต้นแบบปลอดบุหรี่แห่งแรกของไทย ด้าน สธ.ลั่นสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนดแห่งใดฝ่าฝืน ปรับจริง 20000 บาท คนสูบฝ่าฝืนโดนด้วย ตั้งเป้าเดือนกุมภาพันธ์ 53 จะผลักดันให้ประเทศไทยปลอดบุหรี่ 100%

 

            (2 ต.ค.) สถานีขนส่งหมอชิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการดำเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายด้านคมนาคม : สถานีขนส่งปลอดบุหรี่ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิบลูมเบิร์ก องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

            นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 องค์การอนามัยโลกกำหนดให้สถานที่ สาธารณะและยวดยาน เป็นประเด็นสำคัญในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็นสิ่งสะท้อนถึงความตระหนักต่อสิทธิและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในระดับสังคมโลก อีกทั้ง ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรา 8 คือ การปกป้องบุคคลจากการได้รับควันบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะทุกแห่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก (who fctc) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก

 

            สถานีขนส่ง ถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ เพราะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการจำนวนมาก จึงต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่มาใช้บริการ ให้พ้นพิษภัยและอันตรายของควันบุหรี่มือสอง พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานีขนส่ง เพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นในที่สาธารณะ ความมีวินัย และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ชาวต่างชาติปีละกว่า 14 ล้านคน ที่มาเที่ยวเมืองไทยอีกด้วยนายประจักษ์ กล่าว

 

            นายประจักษ์ กล่าวต่อว่า การรณรงค์ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ที่สถานีขนส่งหมอชิตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง สถานีขนส่งทั่วประเทศ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ สนามบิน ฯลฯ ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้เป็นจำนวนมากต้องเกี่ยวข้องและใช้บริการเป็นประจำ

 

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคมต้องดำเนินการตามนโยบาย 4 ด้าน คือ 1.ติดป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นชัดเจนบริเวณภายในพื้นที่ที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ 2.ประกาศให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสายเป็นระยะ 3.จัดระบบการเตือนหรือดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ 4.หากสถานที่ใดมีการจัดเขตสูบบุหรี่ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า เขตสูบบุหรี่ต้องไม่อยู่ในที่ที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ แก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกเขตปลอดบุหรี่ และต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้นนายประจักษ์ กล่าว

 

นางประนอม จันทรภักดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 พ.ศ.2550 ระบุไว้ชัดเจนว่า สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร ท่าอากาศยาน ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ยกเว้นในสถานที่ที่จัดไว้เป็นเขตสูบบุหรี่ โดยกำหนดบทลงโทษสำหรับสถานที่ที่ไม่จัดเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 20,000 บาท หากจัดแล้วแต่จัดไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000 ปรับ สำหรับประชาชนที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ก็โดนโทษปรับ 2,000 เช่นเดียวกัน

 

นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล ผู้ชำนาญการด้านการควบคุมยาสูบ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินการให้ประเทศไทยปลอดบุหรี่ 100% ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จะมีกิจกรรมที่สำคัญในโครงการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ส่วนที่สอง คือ การเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้ร่วมกันปรับปรุง ดูแล เพื่อทำให้ไม่มีการสูบบุหรี่ในทุกสถานที่สาธารณะและที่ทำงานทุกแห่ง โดยเฉพาะในสถานที่ที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่สาม คือ การทบทวนปรับปรุงกฎหมายให้เข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสิ่งแวดล้อมที่ปลอดควันบุหรี่ 100% ได้จริงต่อไป

 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กล่าวว่า บขส.ได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสอง จึงได้ดำเนินตามโครงการสร้างต้นแบบสถานีขนส่งโดยสาร บขส.ปลอดบุหรี่ ได้แก่ สถานีหมอชิตและสถานีสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก และจะขยายผลไปยังสถานีอื่น ๆ ที่เหลือ อาทิ สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งหล่มสัก สถานีขนส่งภูเขียว นอกจากนี้ยังได้ทำการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์ team content www.thaihealth.or.th

 

 

update 02-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม