“มุมนมแม่ต้นแบบ” ในสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

โดย
| |
อ่าน : 5,443

 

 

            เพราะนมแม่ คือ หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว และอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกน้อย โดยในแต่ละปี มีเด็กไทย เกิดใหม่ถึง 8 แสนคน หากเด็ก ๆ ทุกคนได้ดื่มนมแม่ เชื่อว่า ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ แต่!! ในความเป็นจริงแล้วมีเด็กเพียง 136,000 คนเท่านั้น ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียว ไปจนถึงอายุ 6 เดือน เนื่องจากคุณแม่ยุคใหม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ส่งผลให้มีเด็กกว่า 6 แสนคน ไม่ได้กินนมแม่!!!

 

เพื่อช่วยเหลือคุณแม่ทำงานที่อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงผุดโครงการ มุมนมแม่ในสถานประกอบการ ขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดสถานที่ที่คุณแม่สามารถบีบ กัก ตุน น้ำนม กลับไปให้ลูกที่บ้านได้ จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่ศูนย์นมแม่ฯ ได้ขยายโครงการดี ๆ นี้ไปยังองค์กร โรงงาน และหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

 

            และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขานรับ จึงจัดให้มี ห้องคุณแม่ ขึ้น ซึ่งถือได้ว่า เป็นธนาคารในกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแห่งแรกที่จัดให้มี มุมนมแม่ ในสถานประกอบการ

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายเอ็ด สารสาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง และบริหารทรัพย์สิน เล่าให้ฟังว่า มุมนมแม่ มีจุดเริ่มต้นจากพนักงานหญิงที่คลอดบุตรแล้วกลับมาทำงาน แต่มีความประสงค์อยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ไม่สะดวกในการกัก ตุนน้ำนมให้ลูก จึงรวมตัวกันมาปรึกษาฝ่ายบริหาร ธนาคารจึงมีมติให้จัด ห้องคุณแม่ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

 

ธนาคารได้จัดเตรียมสถานที่อย่างถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย สะอาด และจัดเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้ เช่น ตู้เย็น เก้าอี้ เอกสาความรู้เรื่องนมแม่ นิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก และเจลล้างมือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยหัวหน้างานจะต้องประเมินความเสี่ยงตามลักษณะงานของพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง จะต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการทำงานระหว่างตั้งครรภ์อีกด้วย นายเอ็ด เล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

 

นายเอ็ด ยังบอกอีกว่า ในช่วงแรกที่ได้จัดทำห้องคุณแม่ ธนาคารยังไม่ได้คำนึงถึงความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่นัก เพียงแต่จัดสถานที่ให้เท่านั้น ต่อมาทางศูนย์นมแม่ได้แจ้งความประสงค์จะเยี่ยมชม ซึ่งการเยี่ยมชมนี้เองทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์นมแม่และธนาคาร ในการปรับปรุงห้องคุณแม่ให้ดีขึ้น โดยจัดรณรงค์ให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ นอกจากนี้ยังได้ถอดเอกสารที่เคยได้รับมาจากบริษัทขายนมผสมออกทั้งหมด

 

ประโยชน์ที่ธนาคารได้รับจากการจัดทำห้องคุณแม่ อาจไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ แต่สามารถวัดได้จากความรู้สึก ที่พนักงานรู้สึกดีต่อองค์กรที่ให้ความสำคัญแก่พนักงานและลูก ทำให้พนักงายคลายความกังวลใจ และตั้งใจทำงานมากขึ้น หากมองในแง่ของสังคม สิ่งที่ธนาคารทำถือเป็นการช่วยปลูกฝังพื้นฐานที่ดีของครอบครัวรวมถึงความผูกพันระหว่างแม่ลูก ทั้งหมดนี้ส่งผลให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย นายเอ็ด เล่าด้วยรอยยิ้ม

 

นับตั้งแต่มีการตั้ง ห้องคุณแม่ขึ้นมา มีพนักงานหญิงจำนวนทั้งสิ้น 81 คนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีสถิติของพนักงานหญิงที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานที่สุดถึง 12 เดือน 5 คน และระหว่าง 6-11 เดือน 55 คน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด 5 เดือน จำนวน 21 คน ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากการมีนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงในการให้เวลางานไปปั้มนมให้ลูก รวมถึงความเข้าใจของพนักงานทุกคนในองค์กร

 

            นางกฤติยา วัชรเธียรสกุล พนักงานธนาคาร เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้เข้าใช้บริการห้องคุณแม่ บอกว่า ที่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เริ่มมาจากการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล คุณหมอก็คอยให้ความรู้และสร้างเข้าใจ บวกกับที่ทำงานอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และเวลาให้พนักงานสามารถเข้าห้องคุณแม่ได้ตลอด ทำให้ง่ายต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือ ลูกจะอารมณ์ดี ไม่งอแง ร่างกายก็แข็งแรง ไม่ป่วย ไม่ไข้ ที่สำคัญคือ ลูกจะมีความสุขมาก เวลาป้อนนม คุณแม่เองก็มีความสุข ถือเป็นการเชื่อมสายใยรักระหว่างแม่สู่ลูกได้อีกทางหนึ่ง คุณแม่ลูกหนึ่ง กล่าวอย่างอารมณ์ดี

 

ในส่วนของ พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เล่าถึงความรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อทราบว่า ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้จัด ห้องคุณแม่ให้พนักงานที่เป็นแม่มาปั๊มเก็บน้ำนมไว้ให้ลูก ทางศูนย์นมแม่ฯ จึงได้มาขอเยี่ยมชม และได้เล่าให้ผู้บริหารของธนาคารทราบถึงพระปณิธานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อันเนื่องมาจาก โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและพระดำริเรื่องแม่ทำงานที่ทรงสนับสนุนให้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่อง ทางผู้บริหารของธนาคารจึงได้น้อมนำพระดำริมาดำเนินการ และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้พัฒนา ห้องคุณแม่หรือที่เรียกกันว่า มุมนมแม่ให้เป็นมาตรฐาน นอกจากนั้นยังได้ให้คำแนะนำกับศูนย์นมแม่ฯ ในการขยายผลไปยังธนาคารต่างๆ ในระดับประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำและวิธีการดำเนินงานจนทำให้ธนาคารหลายๆ แห่งสามารถจัดตั้งมุมนมแม่ได้สำเร็จ

 

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์นมแม่ จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรความสำเร็จดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งยังความปลื้มปิติแก่พนักงานหญิงของธนาคารที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างสุดซึ้ง

 

ขวัญและกำลังใจนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ มุมนมแม่ ถูกผลักดันให้เกิดเป็นกระแส และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข พนักงานก็จะนำความสุขนั้นมาที่ทำงาน ความสุขเหล่านี้เองที่ช่วยลดอัตราความผิดพลาดในการทำงาน พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอัตราการเจ็บป่วย การลาน้อยลง สิ่งที่เราได้เห็นก็คือ พนักงานก็จะรักองค์กร อยากทำงานกับบริษัทไปนาน ๆ...^^

 

 

 

บรรยากาศภายในงาน

 

 

 

 

  

 

ดาวน์โหลดภาพงานทั้งหมด คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : team content www.thaihealth.or.th

 

 

update 07-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม