มิติใหม่การพัฒนาที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่เสมอภาคและเท่าเทียม

โดย
| |
อ่าน : 1,668

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2552  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) หน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าที่ผ่านมาสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกิดการทำงานสร้างสรรค์ต่อคนพิการในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาด้านจริยธรรม และปลูกฝังจิตอาสาแก่นักศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานกับชุมชนร่วมกับเครือข่ายคนพิการในจังหวัดภาคเหนือ เป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

 

โครงการจริยธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน โครงการอบรมจริยธรรมที่ทำต่อเนื่องกันมาจนมาถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ 5 โครงการสานฝันของชมรมเพื่อนผู้พิการ ที่มุ่งเน้นการสร้างการปรับสภาพแวดล้อมในอาคารเรียน และการออกไปแนะแนวให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาให้แก่เด็กพิการ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการหนังสั้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้พิการ

 

ในส่วนของสถาบันฯ ก็ให้ความชื่นชมและตระหนักเช่นกันว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทที่สำคัญยิ่ง ในการส่งเสริมงานพัฒนาเรื่องการศึกษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคนชายขอบชั้นแนวหน้าของประเทศ เพราะกล่าวได้ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาแรกๆ ที่เปิดพรหมแดนความรู้เรื่องชาติพันธุ์เรื่องคนชายขอบ และความรู้ดังกล่าวได้ช่วยลดทอนมายาคติที่สังคมวงกว้างมีต่อคนชายขอบ

 

ดังนั้น การร่วมมือในครั้งนี้ ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้เปิดพรมแดน ทั้งในการทำงานพัฒนา และการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคนชายขอบอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มคนพิการ

 

ทั้งนี้ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งหวังว่าการร่วมมือกันสร้างสรรค์งานพัฒนาเพื่อคนพิการ การร่วมมือกันสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการในครั้งนี้ จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของสังคม ให้สังคมลดทอนอคติต่อคนพิการ และตระหนักว่าคนพิการก็มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าดุจเดียวกับชีวิตอื่นๆ

 

เพราะท้ายที่สุดของการเรียนรู้ และเข้าใจชีวิตของผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย จะนำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและศานติสุข...

 

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

 

 

update 04-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม