ตั้งใจดี(ตั้งหลัก...ปักใจ...ทำดี) เพื่อยุติความรุนแรง

โดย
| |
อ่าน : 2,634

สร้างครอบครัวเป็นสุข

 

          แล้วจากปลายฝนก็ก้าวสู่ต้นหนาว อุณหภูมิของอากาศที่ลดลง ส่งผลให้ได้สัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าตรู่

 

          จากนั้นก็อุ่นขึ้นด้วยแสงแดดอ่อนจากดวงอาทิตย์ ธรรมชาติสอนให้รู้ว่า ในความเย็นมีความอุ่น และในความอุ่นก็มีความเย็น ต้นไม้ทิ้งใบ...บอกได้ดีถึงอาการคืน...ไม่ฝืนไว้ เมื่อถึงเวลาของมัน การเกิดขึ้น...ตั้งอยู่...ดับไป เป็นสามความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้

 

          และเมื่อถึงเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นเดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง อันส่งผลโดยตรงถึงเด็กและครอบครัว ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง เราทุกคนก็คงต้องเริ่มทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น ซึ่งการยุติความรุนแรงที่ดีที่สุดก็คือ การป้องกันเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ อันได้แก่ อวิชชา และมาช่วยกันสร้างครอบครัวเป็นสุขเพื่อหยุดทุก(ข์) ความรุนแรง

 

          เสถียรธรรมสถานถูกเลือกให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นลานบุญ ลานปัญญา โดยได้รับการร้องขอจากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีเป้าหมายสร้างลานบุญ ลานปัญญา ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยโครงการนี้เป็นดำริของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาคนไทยมีศาสนสถานเป็นศูนย์รวมทุกอย่าง โดยเฉพาะการเป็นพื้นที่เรียนรู้ แต่ปัจจุบันทุกคนห่างไกลจากบ้าน วัดโรงเรียน และหันไปหลงใหลได้ปลื้มกับทุนนิยม โดยขาดภูมิคุ้มกันจึงทำให้เกิดปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน ดังนั้นหากเราจะกลับไปสู่ความเป็นฐานราก จึงต้องกลับไปที่ศาสนสถาน

 

          เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นลานบุญ ลานปัญญา ที่ทำงานร่วมกันเป็นบุญภาคี ซึ่งมีรูปธรรมที่จะทำให้สังคมเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว

 

          เมื่อชุมชนแห่งธรรมอย่างเสถียรธรรมสถาน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  และมีภาคีอย่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาทำงานร่วมกัน งานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของลานบุญ ลานปัญญา ในโครงการ ธรรมะ ดนตรี กวี ศิลป์จึงเกิดขึ้นตามลำดับ เริ่มจากศิลปินระดับชาติ 31 คน บวกกับศิลปินมือสมัครเล่นคนดังอีก 31 คน มาร่วมแบ่งปันความพร้อมและความความสามารถ และกุศลจิตเกิดเป็นนิทรรศการศิลปะทางสติปัญญา ผ่านฝีแปรงลงบนผืนผ้าใบที่ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมเปิดรับการประมูลทานอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้าง สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม

 

          และใน 6 วันข้างหน้า คือในวันที่ 15 พ.ย. ป๊อดธนชัย อุชชิน และ นภ พรชำนิ สองนักร้องชายยอดนิยมที่เดินเข้ามาด้วยจิตอาสาที่อยากจะทำคอนเสิร์ต ตั้งใจดี (ตั้งหลัก...ปักใจ...ทำดี) เพื่อยุติความรุนแรง เพื่อถ่ายทอดบทเพลงสไตล์ดนตรี acoustic jazz พร้อมแขกรับเชิญ คุณงามพรรณ เวชชาชีวะ วินัย พันธุรักษ์ และอ๊อด คีรีบูน ในวันนั้น ต้นไม้ทุกต้นในเสถียรธรรมสถานจะถูกผูกริบบิ้นสีขาวที่มีปลายที่ไหวเพราะแรงลม ลมที่พัดริบบิ้นให้ไหวเป็นความงดงามของโลก ทว่าหากเรามองริบบิ้นที่ไหวแล้วรู้ ตื่น เบิกบาน เพราะใจที่รู้ทันไหว ใจจึงสงบ มันจึงเป็นความงดงามภายในจิตใจของผู้คน และเมื่อจิตพร้อม ก็ใช้จิตที่พร้อมนั้นพิจารณาธรรมะอันเป็นองค์ประกอบของคอนเสิร์ตในครั้งนี้

 

          และคอนเสิร์ตนี้จะแตกต่างจากคอนเสิร์ตอื่นๆ เพราะเป็นคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นบนลานบุญ ลานปัญญา...ที่ตาต่อตามองเห็นกันอย่างไม่ต้องมีอัฒจันทร์ที่ลดระดับชั้น ผู้คนที่เข้ามา นอกจากจะได้ฟังเสียงเพลงไพเราะที่ดังกระทบหูแล้ว จิตที่รู้ ตื่น และเบิกบาน จากความเข้าใจในธรรมะจากความหมายของเนื้อเพลงก็นับเป็นเรื่องของการศึกษาธรรม และเป็นเรื่องของการที่จะนำมาซึ่งการบรรลุจากการทุกข์ เพราะเมื่อใดที่ธรรมะเดินทาง ก็ย่อมสร้างอริยชนไปในคราวเดียวกันด้วย

 

          คอนเสิร์ตในครั้งนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศของความตั้งใจดีในอันที่จะยุติความรุนแรง ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยจิตอาสา อาทิ ธเนส สุขวัฒน์ รณิษฐา จริตกุล ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ และผู้ก่อตั้ง allure ธนิสรา แก้วอินทร์ ราชนิกร แก้วดี ฯลฯ

 

          ตลอดทั้งวัน พบกับองค์กรภาคี มหกรรมบุญภาคี...ยุติความรุนแรงในครอบครัวให้คำปรึกษาปัญหาเด็ก สตรี และครอบครัว

 

          และก่อนฟังเพลงเพราะๆ จากสองหนุ่มอารมณ์ละเมียด พบกับเสวนาเรื่อง ครอบครัวเป็นสุข...หยุดทุก (ข์) ความรุนแรงคุณเตือนใจ ดีเทศน์ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

 

          เมื่อธรรมะเดินทางสร้างอริยชน ลานบุญ ลานปัญญา คือ การยกระดับจิตใจของผู้คนให้เข้าสู่กระแสอริยะ ที่พร้อมด้วยอริยทรัพย์ เพื่อเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่กับโลกอย่างเห็นทุกข์ แต่ไม่เป็นทุกข์ จึงอยู่เย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

update: 10-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม