จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 1,870

สสส.-เครือข่ายสุขภาพราชบุรีลงนามmou

 

          นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในฐานะกรรมการบริหารแผน คณะ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังการลงนามข้อตกลงแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะ จ.ราชบุรี ว่า การวางนโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ หรือการออกกฎหมายกำกับ ถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งก็ไม่สามารถมีผลทางปฏิบัติได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันสนับสนุนเพื่อเป็นกระบวนการให้สังคมได้มีส่วนร่วมอีกทั้งคนที่จะรับรู้ เข้าถึง และเข้าใจปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในชุมชน ดังนั้น เราจะต้องให้ประชาชนได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมกันดูแลสุขภาพ คาดว่าในอนาคตชาวจังหวัดราชบุรีจะเป็นผู้มีส่วนช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามขอชื่นชมชาวราชบุรีที่สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการสร้างสุขภาวะของชาวราชบุรีจนทำให้มาตรการต่างๆได้ผล

 

          ขณะที่ นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติผอ.โรงพยาบาลสวนผึ้ง กล่าวว่า จากการที่ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในจังหวัดราชบุรีทั้ง 119 เครือข่าย เช่น ภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะด้านสื่อสารมวลชน ร่วมกันทำงานด้านสุขภาพจนเกิดเป็นเครือข่ายสุขภาวะ 4 เขตพื้นที่ ได้แก่ 1.อำเภอเมืองและอำเภอวัดเพลง 2.อำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม 3.อำเภอบ้านข่าและอำเภอสวนผึ้ง และ 4.อำเภอปากท่อและอำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งอำเภอทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพเพื่อให้ชาวราชบุรีมีสุขภาพดีขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์สร้างสุขภาวะจังหวัดราชบุรี ภายใต้ยุทธศาสตร์

 

          3 ข้อดังที่มีการลงนามในวันนี้ ซึ่งเครือข่ายทั้งหมดตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปี จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อชาวราชบุรีจะได้มีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update: 11-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม