“Happy 8 Workplace” ความสุข 8 ประการ ในที่ทำงาน

โดย
| |
อ่าน : 6,715

องค์กรสมบูรณ์แบบ สร้างได้ด้วยตัวเอง

 

            “ชีวิตที่สุขสบาย” คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่การจะมีความสุขได้ดั่งใจต้องการนั้น ไม่เพียงแต่สุขกาย สุขใจ แต่ทุกอย่างต้องเพียบพร้อมไปทั้งฐานะทางการเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์แบบ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีด้วย

 

            happy 8 workplace จึงเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิดเพื่อมุ่งเน้นกาพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในที่ทำงานและนอกที่ทำงาน โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขตามแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ คือ 1.happy body การมีสุขภาพดี 2.happy heart การมีน้ำใจงาม 3.happy relax การผ่อนคลาย 4.happy brain การใฝ่หาความรู้ 5.happy soul การมีคุณธรรมหริโอตัปปะ 6.happy money การจัดการรายรับ รายจ่ายของตนเองได้ 7.happy family การมีครอบครัวที่ดี และ 8.happy society การมีสังคมดี

 

            ความสุขทั้ง 8 ประการที่ว่านี้ ถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน corporate social responsibility หรือ csr ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ประเทศพัฒนาแล้วอาจนำมาใช้เป็นเงื่อนไขใหม่ในการทำค้ากับประเทศต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้จึงถือเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีรูปแบบหนึ่ง หากองค์กรธุรกิจใดไม่เร่งปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดดังกล่าวก็อาจถูกปฏิเสธการทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการค้าและการลงทุนได้

 

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยพร้อมรอยยิ้มว่า ปัจจุบันนี้ csr เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนแก่องค์กรและสนันสนุนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม happy 8 workplace คือ กิจกรรมที่ผลักดัน และพร้อมจะมอบความสุขให้พนักงานทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการทางสังคมขององค์กรที่ดีอยู่แล้ว

 

            ความสุขคือปัจจัยส่งผลต่อสภาพจิตใจ และร่างกายของคนเราได้ เมื่อเกิดความสุขพลังงานในร่างกายจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม สมองจึงสั่งการไปยังระบบประสาทได้ดี ประสิทธิภาพในการทำงานจึงดีเยี่ยมตามกัน รวมถึงจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมของพนักงาน และองค์กรเอง ก็จะตามมา...

 

            การเซ็นสัญญา memorandum of understanding หรือ mou ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์จึงถือเป็นการสร้างมิติใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะนักลงทุนคือแรงสนับสนุนที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาโครงการและเครือข่าย ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนให้คนในสังคมมีความสุขกำลังจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่องค์กรใหญ่ๆ ทั้งสองมองเห็นการพัฒนาสังคมในเรื่องนี้

 

            เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน เปิดเผยพร้อมรอยยิ้มว่า การมองเห็นคุณค่าของตนเองจะเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานได้ และสิ่งที่ตามมาคือการมีความสุขกับงานที่ทำ ส่วน csr เป็นเพียงหลักคิด เพื่อสร้างองค์กรให้เปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งของพนักงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึกที่ดีได้

 

             “การดำเนินโครงการ happy 8 workplace เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่มีการขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ ส่งผลต่อองค์กรที่เขามองเห็นประโยชน์และพร้อมจะส่งเสริมสังคมให้มีสุขภาวะที่ดีเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์เองเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งในการถ่ายทอดวิชาให้กับผู้บริหารระดับต่างๆ ได้นำแนวคิดไปปฏิบัติเพื่อปรับใช้ในองค์กรของตนได้” นายแพทย์ชาญวิทย์ กล่าวด้วยความมุ่งมั่น

 

            happy 8 workplace ไม่เพียงแต่จะสร้างสุขให้กับองค์กรและคนทำงานได้แล้ว แต่การที่คนในสังคมมีสุขภาวะทางจิตใจที่ดี ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะลดลงได้ เพียงแค่เรารู้จักปรับทุกอย่างให้เป็นบวก และหากใครยังคิดไม่ออกว่าจะทำความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างไรhappy 8 workplace คงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ไขปริศนานั้นได้ เพราะ “ความสุขเริ่มได้ที่ตัวคุณ”

 ประมวลภาพบรรยายกาศในงาน

 

 

 

 

เรื่องโดย : อาทิตย์ ด้วนเกตุ team content www.thaihealth.or.th

 

 

update: 11-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: อาทิตย์ ด้วนเกตุ

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม