สถานีตำรวจ 236 แห่ง เขตปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 4,337

ภูธรภาค 3 ขานรับแล้ว ปกป้องสุขภาพเจ้าหน้าที่

 

 

กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 ขานรับนโยบายกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ  โดยการติดป้าย สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่หน้าสถานีตำรวจ ของตำรวจภูธร ภาค 3 ทั้งหมด 236 แห่ง ใน 8 จังหวัด เพื่อปกป้องสุขภาพทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้มาติดต่องาน จากการได้รับควันบุหรี่มือสอง

 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขยายผลการดำเนินโครงการสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ระยะที่ 3 โดยรณรงค์ให้สถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 ในพื้นที่ 8 จังหวัด  จำนวน 236 แห่ง  จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยสนับสนุนป้าย สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้สนับสนุนตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ภาค 7  ภาค 1 และ ภาค 2  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ และยังเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ด้วย

 

จากการวิจัย เรื่อง สถานการณ์การสูบบุหรี่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของ พล.ต.ต.หญิง จันทนา  วิธวาศิริ และคณะ ในปี 2551 พบว่า ตำรวจไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 30.9  โดยตำรวจชายสูบบุหรี่ ร้อยละ 33.4 และตำรวจหญิงสูบบุหรี่ร้อยละ 3.3  ทั้งนี้ งานสายสืบเป็นลักษณะงานที่ตำรวจสูบบุหรี่มากที่สุดเป็นร้อยละ 40.3   และตำรวจร้อยละ 60.4 เคยเลิกบุหรี่ด้วยตนเองตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไปในรอบปีที่ผ่านมา โดยในส่วนความคิดเห็นต่อนโยบายสุขภาพเรื่องบุหรี่ ตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นชอบร้อยละ 84.7  และถ้ากำหนดให้โรงพักปลอดบุหรี่ 100% ตำรวจที่สูบบุหรี่ก็ยังเห็นชอบด้วย ร้อยละ 76  ซึ่งสรุปได้ว่า การลดจำนวนตำรวจที่สูบบุหรี่อาจทำได้โดย โครงการโรงพักปลอดบุหรี่ 100%

 

พล.ต.ท.เดชาวัต รามสมภพ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะการประกาศเขตปลอดบุหรี่ด้วยการติดป้ายสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้กับสถานีตำรวจภูธร ภาค 3 ทุกแห่ง ทั้งหมด 236 แห่ง ซึ่งนอกจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะผู้รักษากฎหมายแล้ว  ยังเป็นการปกป้องสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังรวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการอีกจำนวนมาก  จากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง

 

            ด้าน พล.ต.ต.สมชาย  มหาวันสุ ผู้รับผิดชอบโครงการสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ขณะนี้เราได้ขยายการรณรงค์มาสู่ ตำรวจภูธร ภาค 3 โดยครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด คือ นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  ซึ่งตั้งแต่ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2550  กับตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ภาค 1 ภาค 2 และ ภาค 7 เราขยายพื้นที่ไปยังสถานีตำรวจแล้ว จำนวน 435 แห่ง  และน่าจะครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 2 ปีข้างหน้า  

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

 

update 14-01-53

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม