ความสุข...สุขของคนดอนแก้ว

โดย
| |
อ่าน : 3,646

ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

 

             รอยยิ้มของเด็กๆ ในตำบลดอนแก้ว เป็นแรงบันดาลใจให้ ลานนา คัมมินส์ ออกเดินทางตามหาความสุข...สุขในแบบของคนดอนแก้ว ที่ไม่ต้องมีเงินทองมากมาย แต่ทุกคนก็มีความสุขได้เหมือนๆ กัน

 

             สุขแรก สุขในบ้านเป็นความสุขที่อยากอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนาให้คงอยู่ ด้วยการนำความรู้ผะหญาล้านนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน รวมถึงผู้สนใจ อาทิ ด้านแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรพื้นบ้าน ด้านวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะป้องกันตัว ด้วยการร่ายรำต่างๆ เช่น รำข่วงเจิง และ การฟ้อนดาบที่มีท่วงท่างดงาม

 

             นอกจากนี้ลานนา คัมมินส์ ยังได้พบกับความสุขของ อดีตผู้ช่วยพยาบาลที่ผันชีวิตการทำงานประจำ มาดูแลครอบครัว และให้บริการห้องอบสมุนไพร เป็นงานอดิเรก โดยได้นำวิชาแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้กับความรู้ด้านเภสัชกรรม และการผดุงครรภ์ ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

 

             สุขต่อมา สุขจากกองขยะ เป็นความสุขที่เกิดจากจิตสำนึกของชาวบ้านในตำบลดอนแก้ว ที่มีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะล้นเมือง โดยเริ่มจากการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน อาทิ การคัดแยกขยะเปียก และขยะย่อยสลายได้ไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงดิน หรือการคัดแยกขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่อชุมชน สำหรับให้บริการรับฝากขยะ ซึ่งรายได้จากขยะก็จะนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป

             และสุขสุดท้าย สุขจากใจ...จิตอาสา เป็นความสุขที่คนในชุมชนมีให้กัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขอเพียงผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่ายกายและจิตใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถดูแลตัวเองได้ ก็นับว่าเป็นการตอบแทนความเสียสละของกลุ่มจิตอาสาที่มีให้ และเมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนมีใจเสียสละ จึงเป็นแบบอย่างให้เยาวชนในชุมชน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ด้วยการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัย กับบทบาทสายลับสุมตรวจความสะอาดของร้านอาหาร ตลาดสด หรือร้านของชำ เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

 

update 26-02-53

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม