ร่วมสร้างองค์กรก้าวหน้าอย่างมีสุขด้วย Happy 8

โดย
| |
อ่าน : 4,736

เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน

 

          ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุนสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโลกปัจจุบันหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการ

 

          แข่งขันทางธุรกิจอย่างเต็มความสามารถไม่ใช่เทคโนโลยีชั้นสูง หรืองบประมาณดำเนินการอันมากมายมหาศาลอีกต่อไป แต่กลับเป็นพนักงานทุกคนขององค์กรนั่นเองดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและทักษะของพนักงาน

 

          มากขึ้น ด้วยการจัดวางกระบวนการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและมียุทธศาสตร์ในการดำเนินการเช่นเดียวกับแผนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ขององค์กร

 

          สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ ทักษะในการทำงาน และความสุขในการใช้ชีวิตของพนักงาน อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร (inner  csr) เช่นกัน จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ "องค์กรก้าวหน้าอย่างมีสุขด้วย happy 8" โดยเห็นว่าแนวทางในการพัฒนาพนักงานขององค์กรที่สำคัญคือ การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงานและครอบครัวด้วยหลักการของ  happy 8 ความสุขแปดประการ อันประกอบด้วย

 

          happy  body สุขภาพดี

          happy  heart น้ำใจงามl

          happy  relax การผ่อนคลาย

          happy  brain หาความรู้

          happy  soul การมีคุณธรรม หิริโอตตัปปะ

          happy  money การที่สามารถจัดการรายรับ รายจ่ายของตนเองได้

          happy  family ครอบครัวที่ดี

          happy  society สังคมดีและเพื่อให้องค์กรต่างๆ

 

          ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ  happy 8 และแนวทางในการนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมและแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน (สสส.) จึงได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง"องค์กรก้าวหน้าอย่างมีสุขด้วย happy 8"ขึ้นในปี 2553 รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้งคือวันที่ 19 และ 26 มี.ค.นี้ และในเดือนพ.ค. จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 18 และ25 พ.ค.

 

          โดยมุ่งหวังว่าผู้บริหารขององค์กรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการ "happy 8" และความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร(inner  csr) และนำหลักการทั้งสองไปใช้ในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนขององค์กร อันจะส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนรวมทั้งสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปเชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านcsr ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้สอดรับกับมาตรฐานการดำเนินงานด้าน

 

          ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากลเช่น  iso 26000,  gri นอกจากนี้ ความคิดเห็นและกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาทุกท่านจะนำไปสู่การค้นหา "best  practice" ของแต่ละองค์กรต่อไป ดังนั้นประเด็นสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวของการเข้าร่วมเวทีเสวนา คือ ผู้เข้าร่วมเวทีได้มีการจัดเตรียมข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเกี่ยวกับองค์กรก้าวหน้าอย่างมีสุขด้วย happy 8 จำนวน 1 ประเด็น พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบเพื่ออธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติขององค์กรในประเด็นดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรด้วย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมและแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน (สสส.) จึงขอเชิญชวนทุกองค์กรที่ได้รับเชิญและให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์กรก้าวหน้าอย่างมีสุขด้วยhappy 8 และความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร (inner  csr) เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดังกล่าว เพื่อการพัฒนาพนักงาน พัฒนาองค์กร และ

 

          พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงกับ มาตรฐานระดับสากล

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

update: 11-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม