ชาวนาผือประกาศตน

โดย
| |
อ่าน : 1,845

มุ่งเน้นห่างไกลอบายมุขทุกชนิด

 

                ข้าพเจ้าทั้งหลายในนามประชาชนตำบลนาผือ ขอประกาศปฏิญาณตนต่อหน้าสักขีพยาน มีองค์พระพุทธประธานอันศักดิ์สิทธิ์ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ   ทรงเป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งหลาย ประกาศเจตนารมณ์ต่อท่านทั้งหลาย ให้ได้รับรู้ว่า   ประชาชนตำบลนาผือ จะไม่ให้มีสุรา ของมึนเมาในงานบุญ / งานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ / งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ / งานทำบุญมหาชาติ / วันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา / ในวันธรรมสวนะขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๑๔ ,  ๑๕  ค่ำ ตลอดจนประกาศว่าให้พื้นที่ตำบลนาผือ ปลอดจากการพนัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความสัตย์จริง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                นี่เป็นคำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ของชาวตำบลนาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๓ ที่ผ่านมา ตามประกาศมติมหาชนประชาชนตำบลนาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เรื่อง   การกำหนดงานประเพณีปลอดเหล้าและห้ามซื้อ ขาย เหล้าเบียร์ในวันสำคัญทางศาสนา ตามที่สภาองค์กรชุมชนตำบลนาผือ ได้ร่วมกันสำรวจความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจและการจัดเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน และระดับตำบล  มีมติร่วมกันว่า จะงดเหล้าในงานบุญประเพณีและวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนา  ดังนี้ 

 

                ๑.งานอุปสมบท(งานบวช) 

                ๒.งานบุญกฐิน 

                ๓.งานศพ

                ๔.งานบุญมหาชาติ 

                ๕.งานบุญขึ้นบ้านใหม่ 

                ๖.งดซื้อ  ขาย  เหล้า เบียร์  ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ดังนี้

 

                 -วันพระ

                 -วันวิสาขบูชา

                 -วันมาฆบูชา

                 -วันเข้าพรรษา

                 -วันออกพรรษา

 

                ๗.ตำบลนาผือ  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็นพื้นที่ปลอดการพนันทุกชนิดอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลนาผือ  ต่อไป

 

ประกาศร่วมกัน    วันที่  ๒๕ มีนาคม ๕๓

 

จากการสำรวจความคิดเห็นประชากรทั้งหมด  ,๕๗๘  ครัวเรื่อง  เป็นดังนี้

 

งานบุญประเพณี

ควรงดต่อไป

ควรยกเลิก

งดออกเสียง

งดเหล้าใน ๓ งาน คืองานศพ/งานบวช/กฐิน

,๐๓๔

๒๓

๕๑๓

งานบุญมหาชาติ

๘๑๒

๑๒๐

๖๓๗

งานขึ้นบ้านใหม่

๙๕๒

๒๗๗

๓๔๗

วันสำคัญทางศาสนา

,๑๘๒

๕๗

๓๒๔

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ    แรม ๑๕ ค่ำ

,๑๑๗

๑๒๘

๓๓๓

ตำบลปลอดการพนัน

,๐๔๘

๑๒๑

๔๐๙

 

                โดยสักขีพยานไม่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้น   ยังรวมถึงผู้ร่วมงานจากทั่วทั้งจังหวัดในภาคอีสาน  ที่เป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน   รวมถึงประชาชนทั่วประเทศด้วย  เพราะงานนี้มีการบันทึกเทปโทรทัศน์  เพื่อออกอากาศด้วย  เพื่อการรับรู้กันอย่างทั่วถึง   เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่ต้องการจะทำให้พื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่  เป็นพื้นที่ที่ปลอดจากเหล้า  อบายมุขต่างๆ  ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น

 

 

 

 

 

ที่มา: ธงชัย  พูดเพราะ  ศคล.ภ.อีสานตอนล่าง

 

 

 

update: 30-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม