สุขภาวะทางเพศกับงานสื่อ"เด็ก"

โดย
| |
อ่าน : 2,582

พัฒนางานด้านสื่อเพื่อเด็ก ด้วยแนวคิดใหม่ๆ 

 

 

            สื่อเด็กอีสานเปิดเกมรุก อบรมสุขภาวะทางเพศคนข่าว เตรียมตัวก่อนเคลื่อนงานใหญ่ เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศวัยโจ๋ที่ราบสูง

 

            ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.) ร่วมกับสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน(สสย.)และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สุขภาวะทางเพศกับงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน" ที่โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม 15 คน จากเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดคือบุคลากรสำคัญที่จะต้องกลับไปทำงานด้านสื่อเพื่อเด็ก ด้วยแนวคิดใหม่ๆในจังหวัดของตัวเอง เนื่องจากที่ผ่านมาหลายครั้ง การนำเสนอข่าวหรือบทความของสำนักข่าวหลายแห่ง นอกจากเป็นการนำเสนอเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมผู้ถูกกระทำหรือสร้างพฤติกรรมเลียนแบบขึ้นโดยไม่ได้ ตั้งใจ สาเหตุน่าจะมาจากการมองแง่มุมที่จะนำเสนอไม่ลึกซึ้งพอ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นอย่างมีทิศทางของการนำเสนอข่าวที่ละเอียดอ่อนในมุมมอง ใหม่

 

            คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าปัจจุบันวัยรุ่นไทยกำลังประสบกับความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ฉะนั้นผู้ที่จะไปให้ความรู้พวกเขา โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านสื่อ ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆให้มากที่สุด ซึ่งทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เคยเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตกำลังเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงจำเป็นที่คนทำสื่อจะต้องรีบวางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 

            ครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน คือวันที่ 1-3 เมษายน 2553 เป็นเพียงการปูพื้นฐานสำคัญให้รู้จักความหมายของคำว่า เพศที่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์แต่ มีความหมายในหลากหลายมิติ เช่น มิติทางกาย ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การแสดงออก หลักสูตรเต็มจะใช้เวลาถึง 10 วัน การอบรมนี้ไม่ใช่การบรรยายแต่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะข้อมูลและความรู้ที่เกิดขึ้นจะมาจากผู้เข้าร่วม ถึงแม้จะมีเวลาอบรมน้อยแต่อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าอบรมหวังว่าหลังจากนี้งานด้านสื่อที่กำลังทำ จะสามารถขับเคลื่อนสังคมให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

update 02-04-53

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม