โรงเรียนปลอดบุหรี่...

โดย
| |
อ่าน : 18,381

ต้องเริ่มที่ประกาศนโยบาย

 

                 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ กำหนดให้ โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด หมายความว่า ภายในรั้วโรงเรียน ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องพักส่วนตัวหรือที่ใดๆก็ตาม

 

                 ดังนั้น การที่จะทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ถ้าจะบอกว่ายาก ก็ยาก จะบอกว่าง่าย ก็ได้เช่นกัน วันนี้ เครือข่ายครูฯขอแนะนำขั้นตอนเพื่อก้าวไปสู่การเป็น โรงเรียนปลอดบุหรี่ดังนี้

 

                 - จัดกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่หน้าเสาธง ด้วยการมอบป้าย โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายที่ขอรับจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ทุกช่วงของปีการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันงดสูบบุหรี่โลก ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายในโรงเรียน

 

                 - ประกาศนโยบายในที่ประชุมครูและที่ประชุมผู้ปกครอง เช่น โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ประกาศนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตามกฎหมายในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองลงนามรับทราบนโยบายและมาตรการเหล่านั้น

 

                 - ติดป้าย โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ประตูโรงเรียน ป้ายชื่อโรงเรียน รั้วโรงเรียน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน เป็นต้น

 

                 - จัดทำป้ายไวนิลหรือป้ายผ้าขนาดใหญ่ ที่มีข้อความ  โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายโอกาส เช่น ใช้เดินรณรงค์ในชุมชน ใช้ในงานกีฬาหรือประเพณีของโรงเรียนหรือชุมชน เป็นต้น เมื่อใช้ในการเดินรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ แล้ว สามารถนำมาติดตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อีกด้วย

 

                 - ติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ สติ๊กเกอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ตามประตูห้องเรียน ห้องทำงาน หรือสำนักงานต่าง ๆ รวมถึงห้องน้ำ หอประชุม และพาหนะของโรงเรียน

 

                 ภายหลังการประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตามกฎหมายแล้ว จะต้องดำเนินการ ดังนี้

 

                 - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในโรงเรียน เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของนโยบายนี้ พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวกับบุหรี่อย่างสม่ำเสมอ

 

                 - ทำให้บุคลากรจดจำและซึมซับนโยบายนี้ โดยการทำให้บุคลากรเห็นข้อความหรือรูปภาพที่สื่อถึงนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เช่น โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ จัดทำข้อความและรูปภาพ โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายขึ้นแสดงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ (desktop) ทุกเครื่องในโรงเรียน

 

                 - จัดทำจดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายนี้ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม

 

                 - แจ้งให้ชุมชนที่มาใช้บริการสถานที่ของโรงเรียนให้ทราบถึงนโยบาย และทำข้อตกลงกับผู้ใช้บริการว่า ผู้เข้าร่วมงานต้องงดสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน

 

                 - เดินรณรงค์ในชุมชน โดยถือแผ่นป้าย โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายรวมทั้งแจกแผ่นพับบอก

 

                 แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

 

                 - ขอความร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้งภาคีเครือข่าย/ผู้ใช้บริการ/ผู้นำชุมชนทุกชุมชนให้ทราบถึงนโยบายของโรงเรียน

 

                 - ทำหนังสือเวียนถึงผู้นำชุมชนโดยรอบโรงเรียนขอความร่วมมือให้ประกาศเสียงตามสายแจ้งนโยบายของโรงเรียนให้ประชาชนในชุมชนทราบ

 

                 และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการประกาศนโยบาย คือ การมีมาตรการที่เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียน เพราะไม่เช่นนั้น นโยบายที่ประกาศออกมา จะหมดความศักดิ์สิทธิ์ทันที

 

                 คราวหน้า เครือข่ายครูฯ จะมาแนะนำวิธีการอื่นๆ ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และการปกป้องนักเรียนให้พ้นจากภัยบุหรี่เพิ่มเติม

 

                 หวังว่าคงจะได้แนวคิด วิธีการ ไปปรับใช้ที่โรงเรียนนะครับ เครือข่ายครู ขอให้กำลังใจคุณครูทุกท่านที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน สำเร็จหรือไม่อย่างไร ก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้าง

 

 

 

 

 

 

ที่มา: เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

update: 02-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม