ทำอย่างไรหญิงไทยจะไม่ตกเป็นเหยื่อ : บริษัทบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 6,929

17 พ.ค. 53 รร.สยามซิตี้

 

 

กำหนดการการเสวนา เรื่อง

ทำอย่างไรหญิงไทยจะไม่ตกเป็นเหยื่อ : บริษัทบุหรี่

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

09.00 – 09.30 น.            ลงทะเบียนและรับประทานว่าง

09.30 – 09.40 น.            ทำไมองค์การอนามัยโลก (who) จึงกำหนด

theme : วันงดสูบบุหรี่โลก 2553

ในประเด็น           : gender and tobacco with an emphasis on marketing to women

โดย นพ.ชัย กฤติยาภิชาติกุล national professional officer for

tobacco control องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

09.40 – 09.55 น.            ข้อมูล สถานการณ์ แนวโน้ม ค่านิยมการสูบบุหรี่ของหญิงไทย และอาเซียน

                                    โดย ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์

                                    มหาวิทยาลัยมหิดล

09.55 – 10.15 น.            วัยรุ่นหญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ :

กลยุทธ์การตลาดและมาตรการการเฝ้าระวังบริษัทบุหรี่

                                    โดย นางสาวสุนิสา สว่าง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และนางสาวทิฆัมพร กานต์เฉลิมวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

10.15 – 10.25 น.            นำเสนอผลการศึกษาการใช้บารากู่ของเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา

สายอาชีพ และมหาวิทยาลัย

โดย ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

10.25 – 10.45 น.            มาตรการควบคุมยาสูบผิดกฎหมาย : กรณีบุหรี่ชูรส, บารากู่

โดย       - นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- คุณพูนศักดิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ 

  ป้องกันและปราบปราม

สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

10.45 – 10.55 น.            นำเสนอผลโพลล์ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย :

กรณีศึกษาวัยรุ่นหญิงไทย 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม 2553

โดย อาจารย์เทวินทร์ อินทรจำนงค์ ผู้แทนสำนักวิจัยเอแบคโพลล์

 

10.55 – 11.00 น.            วีดิโอ spot รณรงค์ผู้หญิงกับการสูบบุหรี่

11.00-11.30 น.               ทำอย่างไรหญิงไทยจะไม่ตกเป็นเหยื่อ : บริษัทบุหรี่

                                    โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

คณะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2553 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

ดารา นักแสดง จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

ดารา นักแสดงจาก บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

ศิลปิน จาก บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

                                    - ตัวแทนเยาวชนจาก สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร/ตัวแทนเครือข่ายเยาวชน

- ผู้แทนองค์กรสตรี / มูลนิธิเพื่อนหญิง / นิตยสารผู้หญิง

- นายกสโมสรนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

/  มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / มหาวิทยาลัยรังสิต

11.30 – 12.30 น.            เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา

12.30 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน                                      

ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย***

*** หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการประสานงาน

 

 

โจทย์สำคัญในการเสวนา เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อในเรื่องนี้

- จะทำอย่างไรกับกลยุทธ์ทางการตลาดบริษัทบุหรี่ / จัดการอย่างไรกับบุหรี่รสต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด

- จะสื่อสารอย่างไรให้วัยรุ่นหญิงไทยไม่สูบบุหรี่

ผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 80 – 100 ท่าน

- นักวิชาการด้านต่าง ๆ

- ผู้แทนสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- ตัวแทนเยาวชนจาก สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

- ตัวแทนเครือข่ายเยาวชน

- ผู้แทนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

- ผู้แทนมูลนิธิเพื่อนหญิง

- ผู้แทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ จากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

- ผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

- ผู้แทนเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่        

- ผู้แทนศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

- ผู้แทนศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

- ที่ปรึกษาสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

- ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- ผู้แทนจากสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย

- เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

- เครือข่ายครอบครัว

- นพ.สุริยเดว ทรีปาตี / ผศ.ดร.ปิยรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์

- เครือข่ายต้าน tabinfo 2009

- ผู้ป่วยหญิงมะเร็งกล่องเสียง

- ฝ่าย pr สถานีโททัศน์ต่าง ๆ / ฝ่าย pr ด้านบันเทิงค่ายต่าง ๆ

- ae ( account executive ) ของ เอเจนซี่ ที่รับ งาน สสส. และอื่น ๆ

- สื่อมวลชนหลัก / นิตยสารสตรี / pr สสส.

 

เอกสารแจกในการเสวนา

- หนังสือ women: tobacco industry’s victims. : หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ

- fact sheet วันงดสูบบุหรี่โลก โปสเตอร์ภาพคำเตือนภาพผู้หญิง

- แฟ้มสื่อวันงดสูบ / สปอตต่างประเทศผู้หญิง

 

สื่อเพิ่มเติม

- จัดทำ roll up ภาพผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของผู้หญิง ภาพหน้าเหี่ยว ภาพควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อเด็ก

 

อาทิเช่น

 

    

 

 ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

update 22-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม