สู่เส้นทางตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ

โดย
| |
อ่าน : 3,807

ทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค และผู้ผลิตที่รักชีวิต

 

 

               การดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้มีตัวเลือกที่มาพร้อมความสะดวกสบายมากขึ้นทุกวัน  แต่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเรากลับดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงสวนทาง ความเป็นอยู่เริ่มห่างไกลวิถีธรรมชาติออกไปเรื่อย ๆ และสารเคมีก็กลายเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน  มันแทรกซึมอยู่ในอาหาร เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเราเผลอรับมันเข้าไปอยู่ในร่างกายโดยไม่รู้ตัว  นานวันเข้าร่างกายของเราก็ทนรับสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อร่างกายไม่ไหวก่อเกิดอาการเจ็บป่วย ท้ายที่สุดเราก็ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หากโชคดีรักษาได้เราก็ยังมีโอกาสรอดที่จะหันกลับมาใส่ใจสุขภาพ แต่ถ้าไม่...ก็คงไม่มีโอกาสสุดท้ายให้เราพูดถึง

 

               ตลาดนัดสีเขียวจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค และผู้ผลิตที่รักชีวิต รักตัวเอง รักครอบครัว ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้มาพบกันโดยเกิดขึ้นจากความพยายามของเครือข่ายตลาดสีเขียวที่จะเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตที่มีใจ มีอุดมการณ์ ที่จะผลิตผลแนวทางเกษตรอินทรีย์ หรือทำอาหารจากวัตถุดิบปลอดสารเคมีตกค้างต่างๆ และเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เกิดขึ้นตามฤดูกาลหรือเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ที่มีกระบวนการผลิตตามวิถีธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้ในสิ่งที่ธรรมชาติให้พร้อมคืนกลับเมื่อใช้ไปแล้วมีโอกาสได้พบกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวความคิด อุดมการณ์ตรงกันแต่ไม่สามารถหาสิ่งดังกล่าวได้ เครือข่ายสีเขียวจึงรวบรวมผู้ผลิตเหล่านี้เข้ามา สร้างเป็นรูปแบบตลาดนัดสีเขียวให้เกิดขึ้น เพื่อพบปะผู้บริโภคสังคมเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

 

               แล้วสิ่งที่พยายามทำก็เริ่มเห็นผล  เราได้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดจากธรรมชาติปลอดสารเคมี  กลายเป็นกลุ่มลูกค้าขาประจำ บางรายถึงไม่ซื้อสินค้าก็มักจะแวะมาพูดคุย ให้กำลังใจกับสมาชิกในเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวเสมอ ๆ  กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าแม่ค้าและลูกค้าธรรมดา เนื่องด้วยผู้บริโภคเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเรื่องของราคาที่สูงกว่าสินค้า ผลผลิตต่างๆ ทั่วไปในตลาด และเห็นความสำคัญในสิ่งที่ตลาดนัดสีเขียวพยายามทำและสื่อสารออกมา 

 

               จากนั้นเราได้พบว่าสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง  คือยังมีผู้คนอีกมากมายไม่ใช่ไม่เห็นความสำคัญหรืออันตรายที่เกิดจากการตกค้างของสารเคมีที่อยู่ในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เรากินเราใช้ในในแต่ละวันแต่ผู้คนบางส่วนก็ไม่รู้และไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อตนเอง  จนกระทั่งมันสะสมภายในร่างการกายเกินรับไหวก่อเกิดอาการเจ็บป่วยตามมาแล้วต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  หรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการป้องกันหรือเลือกอาหารการกินที่ดีต่อร่างกาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

 

 

               เราจึงมีแนวความคิดว่า จะดีกว่าไหมหากผู้บริโภคเหล่านี้ได้มีการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมากกว่าที่ต้องมาต่อคิวรอรักษาอาการเจ็บป่วย และแล้วตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้น

เราเริ่มการทำโครงการตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล โดยมีการเชื่อมโยงเครื่อข่ายภายในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในตลาดสีเขียวจึงมีการเฟ้นหาแกนนำหัวใจสีเขียวทั้งจากโรงพยาบาลและจากกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสีเขียว ร่วมแรงผลักดันให้เกิดตลาดนัดสีเขียวขึ้น งานนี้ต้องขอขอบคุณ              คณะทำงานจากโรงพยาบาลบางโพทั้ง 5 ท่าน ทั้งจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายโภชนาการ และฝ่ายอื่นๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดตลาดนัดสีเขียวครั้งนี้ขึ้น เริ่มกันตั้งแต่การเชื่อมโยงผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ผลิตแบบปลอดภัยไร้สารเคมี ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ใส่ใจต่อผู้บริโภคจริงๆ เข้าสู่โรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบตลาดนัดสีเขียว หรือเข้าสู่ครัวของโรงพยาบาล 

 

               กำหนดเปิดตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ เป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 23 พฤษภาคมนี้ ขอเชิญผู้บริโภคหัวใจสีเขียวทุกท่านมาอิ่มกายสบายใจ กับสารพันอาหารเพื่อสุขภาพ ร่วมกิจกรรมเสวนา สาธิต รับความรู้ เปิดโลกเปิดมุมมอง มาช่วยโลกด้วยธนาคารถุง ธนาคารขยะที่ทุกคนทำได้...

 

 

กำหนดการพิธีเปิดโครงการ ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ

วันอาทิตย์ที่ 23   พฤษภาคม  53

 

เวลา

กิจกรรม

9.00 9.30 น.

9.30 10.00 น.

 

10.00 10.15 น.

10.20 11.20 น.

11.20 11.50 น.

12.00 12.30 น.

12.30 12.50 น.

12.50 13.00 น.

เชิญแขกผู้มีเกียรติ,ประธาน  เข้าสู่พิธีเปิด

ดนตรี  trio  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ม.ศิลปากร ,

 วาดภาพประกอบดนตรีโดย อ. ดินหิน  รักพงษ์อโศก  ม. ราชภัฏสวนดุสิต

การแสดงจากศูนย์เยาวชนเตชะวนิช

เสวนา กินเป็น...ลืมป่วย

ละครใบ้  mime   กินดีชีวีมีสุข

สาธิต  การทำวุ้นน้ำดอกไม้  โดย โสรัจ   เบณจกุศล

การแสดงจากศูนย์เยาวชนเตชะวนิช

ปิดงานมอบรางวัลแก่ผู้บริโภคหัวใจสีเขียว

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: เครือข่ายตลาดสีเขียว

 

 

update: 06-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม