สสส.หนุนชุมชนรวมพลังฟื้นฟูแหล่งน้ำ

โดย
| |
อ่าน : 4,341

ปลุกสำนึกปชช.รักษ์ลำห้วยคะคาง-ห้วยยาง

 

          สสส. หนุนชุมชนบ้านวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม รวมกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพลำห้วยคะคาง-ห้วยยาง หลังประสบวิกฤติน้ำเน่าเสีย บูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำของชุมชน

 

          ลำห้วยคะคาง-ห้วยยางเป็นแหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรที่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำทั้งสองสายมาอย่างยาวนาน แต่จากการขยายตัวของชุมชนส่งผลให้มีการปล่อยน้ำเสียจำนวนมากไหลลงสู่ลำห้วย ทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียมาตั้งแต่ปี 2539 และรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤติในปี 2550 น้ำในลำห้วยทั้งสองสายส่งกลิ่นเหม็น ปลาลอยตาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้

 

          ชาวบ้านในหมู่บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจัดทำ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลำห้วยคะคางและห้วยยางเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงตระหนักถึงถึงพิษภัยและผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ และร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพของลำห้วยทั้งสองสาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

 

          นายสุทัศน์ ลาจ้อย หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลำห้วยคะคางฯ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2537-2538 เป็นต้นมา เริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเสียและรุนแรงขึ้นทุกปี ชาวบ้านจึงรวมตัวเป็นกลุ่มอนุรักษ์ และหาหนทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามศักยภาพที่ตนเองมี

 

          เราได้รณรงค์ให้ชาวบ้านมีความรักและหวงแหนและรู้สึกว่าทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำห้วยเป็นสมบัติของชุมชนที่ทุกคนต้องช่วยรักษาไว้อย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้ชาวบ้านผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเน่าเสีย โดยจะนำไปราดลงในลำห้วยเดือนละ 1-2 ครั้ง นอกจากนี้ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ยังได้ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และทำหนังสือขอความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดน้ำเสีย ทำให้ปัจจุบันเทศบาลได้หยุดปล่อยน้ำเสียและมีการสร้างบ่อบำบัดก่อนปล่อยลงลำห้วยแล้วนายสุทัศน์ กล่าว

 

          หลังจากดำเนินงานขับเคลื่อนโครงกางอนุรักษ์ฯ มา 2 ปี ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านวังน้ำเย็นและหมู่บ้านใกล้เคียงก็คือชาวบ้านมีความตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำและธรรมชาติมากขึ้น เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแทนที่จะต้องทนใช้ชีวิตอยู่กับสภาพน้ำเน่าเสียไปวันๆ

 

          และด้วยการรวมตัวทำงานอย่างจริงจังและเข้มแข็งของชาวบ้านทำให้ทาง องค์กรบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ได้นำเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติบรรจุเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาตำบล นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการชลประทานมหาสารคาม ในการปล่อยน้ำดีไล่น้ำเสียในช่วงที่เกิดปัญหา และ ทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และทำงานเชื่อมโยงกันโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ลำห้วยคะคาง-ห้วยยางให้กลับมาใสสะอาดเหมือนในอดีต

 

          เรามีเป้าหมายที่จะขยายผลการดำเนินงานออกไปไม่เฉพาะแค่ในตำบลเกิ้งของเราเท่านั้น แต่จะขยายผลของโครงการออกไปสู่ตำบลโคกก่อซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ และตำบลท่าตูมซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำชี โดยจะดึงจะทั้งสองพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลลำห้วยทั้งสองสายนี้ให้เป็นกระบวนการเดียวกัน ขยายเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ตลอดทั้งลำน้ำ และขับเคลื่อนไปยังองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมดูแล เพราะเราเป็นเพียงกลุ่มชาวบ้านที่ไม่มีศักยภาพอะไร แต่ทุกคนก็หาทางแก้ไขด้วยกำลังที่มี เพื่ออนาคตของลูกหลานของเราในวันข้างหน้าที่จะต้องพึ่งพาลำน้ำทั้งสองสายนี้นายสุทัศน์ กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update: 07-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม