สสส.เสริมชุมชนฟื้นฟูลำห้วยคะคาง-ห้วยยาง

โดย
| |
อ่าน : 3,160

หลังเจอวิกฤตน้ำเน่า เน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมดูแล

 

 

          สสส. หนุนชุมชนบ้านวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม รวมกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพลำห้วยคะคาง-ห้วยยาง หลังประสบวิกฤตน้ำเน่าเสียบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำของชุมชนชาวบ้านในหมู่บ้านวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น "กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" และจัดทำ "โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลำห้วยคะคางและห้วยยางเพื่อคุณภาพชีวิต"เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงตระหนักถึงถึงพิษภัยและผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ และร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพของลำห้วยทั้งสองสาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

 

          หลังจากการขยายตัวของชุมชนส่งผลให้มีการปล่อยน้ำเสียจำนวนมากไหลลงสู่ลำห้วย ทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียมาตั้งแต่ปี 2539 และรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤตในปี 2550 น้ำในลำห้วยทั้งสองสายส่งกลิ่นเหม็น ปลาลอยตาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้

 

          นายสุทัศน์ ลาจ้อย หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลำห้วยคะคางฯเปิดเผยว่า "เราได้รณรงค์ให้ชาวบ้านมีความรักและหวงแหนและรู้สึกว่าทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำห้วยเป็นสมบัติของชุมชนที่ทุกคนต้องช่วยรักษาไว้อย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้ชาวบ้านผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเน่าเสีย โดยจะนำไปราดลงในลำห้วยเดือนละ 1-2 ครั้งนอกจากนี้ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ยังได้ประสานงานกับสถาบันการศึกษาในชุมชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และทำหนังสือขอความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดน้ำเสีย ทำให้ปัจจุบันเทศบาลได้หยุดปล่อยน้ำเสียและมีการสร้างบ่อบำบัดก่อนปล่อยลงลำห้วยแล้ว"นายสุทัศน์ระบุ

 

          และด้วยการรวมตัวทำงานอย่างจริงจังและเข้มแข็งของชาวบ้านยังก่อให้เกิดการประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการชลประทานมหาสารคาม ในการปล่อยน้ำดีไล่น้ำเสียในช่วงที่เกิดปัญหา และ ทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม ก็ได้เห็นความสำคัญจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ และทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ลำห้วยคะคางห้วยยางให้กลับมาใสสะอาดเหมือนในอดีต

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update:15-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม