ผนึก 8 สถาบันตั้ง "ศูนย์ข้อมูลวิจัยไทย"

โดย
| |
อ่าน : 1,441

ให้บริการด้านฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด

 

          จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านงานวิจัยของประเทศ มี สวทช. เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้บริการด้านฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด เหมือนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะแล้วเสร็จ

 

          ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สวทช. จะจัดยุทธศาสตร์วิจัยใหม่ จากเดิมมี 8 กลุ่มยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีมากไป จึงจะลดเหลือ 5 ยุทธศาสตร์ใหญ่ เพื่อให้ตรงกับปัญหาและโอกาสของประเทศ ประกอบด้วย 1. ด้านอาหารและการเกษตร 2. พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3. สุขภาพและสาธารณสุข 4. อุตสาหกรรมการผลิต 5. ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญมาก เพราะนักวิจัยของ สวทช. ส่วนใหญ่จะเก่งด้านวิชาการ แต่ขาดประสบการณ์ด้านชีวิตจริง และข้อเท็จจริงของประเทศ ดังนั้น ต้องลงพื้นที่ เพื่อรับคำปรึกษาจากคนในพื้นที่ เพื่อหาคำตอบว่า วิทยาศาสตร์จะช่วยอะไรได้บ้าง ที่ผ่านมา สวทช. ก็ดำเนินการต่อเนื่อง พบว่าเงินไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ความสำเร็จต้องมาจากความรู้ ความเข้าใจ เวลาและเงิน จากนั้น จึงจะนำความรู้ลงสู่ชุมชน ไม่ใช่ไปอวดรู้ นอกจากนี้ การศึกษาในชุมชนชนบทถือเป็นสิ่งสำคัญที่ สวทช.จะต้องเข้าไปดำเนินงาน ทั้งนี้ เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให้ สวทช. นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปช่วยชุมชนให้มากที่สุด

 

          "ที่สำคัญขณะนี้ สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันวิจัย 8 แห่ง คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านงานวิจัยของประเทศ มี สวทช. เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้บริการด้านฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด เหมือนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะแล้วเสร็จ" นายทวีศักดิ์กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

update: 16-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม