จุฬาฯเผยมีสอนเรื่องสุขภาวะเกือบ 4,000วิชา

โดย
| |
อ่าน : 1,475

เตรียมโชว์ปี 54

 

          จุฬาฯเปิดผลการวิจัยทบทวนบทบาทของตัวเองที่มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิต พบมีหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านสุขภาวะเกือบ 4,000 วิชา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพอีกเกือบ 2,000 กิจกรรม เตรียมเผยแพร่ในประชุมวิชาการงานกีฬามหาวิทยาลัยต้นปีหน้า

 

          จากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการบ้านนี้มีสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำการวิจัยทบทวนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิต โดยการสำรวจหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนจริงในทุกๆ ระดับ ว่ามีวิชาไหนเกี่ยวข้อง หรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาวะบ้าง

 

          ในการสำรวจพบว่า มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทั้งหมด 3,857 วิชา ในจำนวนนี้เป็นวิชาบังคับจำนวน 1,800 วิชา หรือร้อยละ 46.7 ที่น่าสังเกตคือมีรายวิชาในคณะสังคมศาสตร์ร้อยละ 12.8 ส่วนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนร้อยละ 1.7

 

          ส่วนตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจในคณะต่างๆ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิชาสุขาภิบาลและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิชาการออกแบบสวนสาธารณะและนันทนาการ การจัดการสภาพแวดล้อม เป็นรายวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดี, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้แก่ วิชาการจัดการและบริหารโรงพยาบาล, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีวิชาศิลปะบำบัด และคณะอักษรศาสตร์ มีวิชามโนทัศน์การรักษาโรคในสังคมไทย

 

          นอกจากนี้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะถึง 1,926 กิจกรรม ส่วนใหญ่ดำเนินงานโดยส่วนงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากรและนิสิต การบริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างความเข็มแข็งทางสุขภาพให้ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัย และการมีสุขภาพที่ดี

 

          รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการบ้านนี้มีสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. กล่าวว่า ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะทำให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทราบถึงศักยภาพของบุคลากร ว่ามีความสามารถเพียงใด เพราะที่ผ่านมานั้น ไม่ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหน และอย่างไรบ้าง เมื่อได้ผลวิจัยออกมาดังนี้ ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติจัดประชุมวิชาการเรื่องมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะ โดยจะเชิญสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งจะจัดในวันที่ 14-15 มกราคม 2554 ก่อนจะเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ

 

          รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมานั้นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยไม่เคยมีการประชุมทางวิชาการมาก่อน ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรก และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้สังคมได้รับรู้ด้วยว่า กีฬานั้นมีอยู่ 2 มิติ คือการแข่งขัน และเพื่อสุขภาพ ดังนั้นทางจุฬาฯจึงประสาน 2 มิติเข้าด้วยกัน ทั้งวิชาการเพื่อสุขภาพ-สุขภาวะ และการแข่งขันด้วย

 

          ในงานนี้ จะมีตลาดนัดสุขภาพ กิจกรรมบ้านนี้มีสุข สาธิตอาหารสุขภาพ กิจกรรมเวที มีการอภิปรายที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจการสร้างเสริมสุขภาพ, การพัฒนากีฬาชาติสู่ความเป็นเลิศระดับโลก และโซนนิ่งนักกีฬาอัจฉริยะ หล่อสวยด้วยธรรมชาติรศ.ดร.นพ.จิรุตม์ กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: astvผู้จัดการออนไลน์

 

 

 

update: 06-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม