ศูนย์ สสส. พร้อมบริการส.ส.-ส.ว.

โดย
| |
อ่าน : 2,667

บริการด้านสุขภาพ

 

          ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพในองค์กรนิติบัญญัติ สสส. ที่ตั้งอยู่ในอาคารรัฐสภา เปิดพร้อมให้บริการแก่ ส.ส. ส.ว. เจ้าหน้าที่และข้าราชการรัฐสภา ตลอดจนสื่อมวลชนอีกครั้ง หลังเปิดสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา

 

          โดยศูนย์ฯ พร้อมให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพ และเตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฯ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย สสส. อาทิ กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี, เครือข่ายคนไทยไร้พุง รพ.รามาธิบดี, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

          นอกจากนี้ศูนย์ สสส.ยังพร้อมให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมาธิการของ ส.ส.และ ส.ว.ในการจัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมแอโรบิก ลีลาศให้กับข้าราชการรัฐสภาอีกครั้ง

 

          ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นและป้องกันให้ทุกคนตระหนักการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มบุคลากรดังกล่าวต้องเผชิญกับการทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา ตกอยู่ในภาวะความเครียดและแรงกดดัน มีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับการบริโภคอาหารที่ไม่ตรงตามเวลา และขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ง่าย และยังเป็นปัจจัยเร่งให้โรคประจำตัวที่มีอยู่แสดงอาการเร็วขึ้น โดยช่วงสมัยประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาปรากฏว่ามี ส.ส.หน้ามืดเป็นลมช่วงระหว่างการประชุมสภาฯ หลายครั้ง เนื่องจากขาดการดูแลสุขภาพตัวเองที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

update: 11-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม