ความสุขเกิดจากพึ่งตนเอง

โดย
| |
อ่าน : 3,632

บนพื้นฐานแห่งความสมดุล

 

 

          ข่าวสดและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดบรรยายธรรมพิเศษ ที่สำนักงานข่าวสด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าฟังเต็มจำนวนที่นั่ง

          น.พ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สสส. ได้มาร่วมงานและบรรยายหัวข้อ "สุขภาวะองค์กร ชีวิตการทำงาน" ว่า ปัจจุบันคนเราเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพของร่างกาย และเมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์และความสุขแล้ว สิ่งต่อมาคือการทำให้สังคมที่อยู่ร่วมกันมีสุข เพราะชีวิตกับการทำงานต้องไปพร้อมกันบนพื้นฐานแห่งความสมดุล ซึ่งการจะทำให้สุขภาวะองค์กรมีความสุขได้ ต้องประกอบด้วยความสุข 8 ประการ คือ 1. ความมีสุขภาพดีทั้งกายและใจแข็งแรงสมบูรณ์ 2. ความสุขในความมีน้ำใจ

 

          3. ความสุขที่ได้ผ่อนคลาย 4. ความสุขที่ได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 5. ความสุขที่มีจิตใจสงบ6. ความสุขที่รู้จักการใช้เงิน อยู่อย่างพอเพียงไม่เป็นหนี้ 7. ความสุขที่ครอบครัวมีความอบอุ่น และสุดท้าย 8. ความสุขที่เห็นทุกคนในสังคมมีความสุข หากทำได้ครบทั้ง 8 ประการนี้ ทั้งตัวเรา และองค์กรก็จะมีความสุข ประสบความสำเร็จในชีวิต

          

          จากนั้นเป็นการบรรยายธรรมพิเศษ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต หัวข้อ "ธรรมะลดเครียด สนุกกับชีวิตและงาน" โดยพระมหาสมปอง กล่าวบรรยายธรรมว่า ความสุขเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ที่ตัวเรา ความสุขของตัวเราอยู่บนใบหน้า เราจะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นจากการยิ้ม โดยเริ่มจากการยิ้มให้กับตัวเอง ก่อนยิ้มให้คนอื่น ยิ้มให้กับคนรอบข้าง และเมื่อใดที่เรายิ้มได้ ตัวเราก็จะลืมทุกข์ได้ ส่วนการนำเอาธรรมะมาใช้ในการทำงานให้สนุกได้นั้น เราต้องรู้จักเรื่องการครองตน ครองคน และครองงาน การครองตนคือการตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม ตั้งอยู่บนขันติหรือความอดทนและต้องรู้จักจาคะคือเสียสละ เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

         

          ส่วนการครองคน เราต้องนำหลักธรรมะสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาสมานัตตตา มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกับผู้ร่วมงาน การเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น การไม่พูดเท็จการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และการทำงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายส่วนการครองงาน ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ ต้องนำหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาเป็นหลัก คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความพยายามในการทำงาน จิตตะ การใส่ใจในงานที่ทำ และวิมังสา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หากนำมาใช้ชีวิตการทำงานจะมีแต่ความสุข

      

          "การใช้ชีวิตให้มีความสุขต้องเอาธรรมะมาเป็นเครื่องนำจิตใจ ชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน ควรทำประโยชน์ให้เกิดความสุขมากที่สุด สิ่งสำคัญต้องรู้จักใช้ความคิดในการแก้ปัญหาให้มากกว่าใช้กำลัง หากเราคิดดีแล้ว ความสุขจะอยู่กับตัวเราตลอดไป "พระมหาสมปองบรรยายธรรม

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

 

 

update : 07-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม