รับน้องปลอดเหล้าปี 5

โดย
| |
อ่าน : 2,971

โครงการดีกับ 12 มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2553 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

จากการที่มหาลัยราชภัฏได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า” อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับผลที่น่าพอใจที่ช่วยแก้ปัญหาหลายด้าน ทั้งด้านความรุ่นแรง จิตใจ และทรัพย์สินของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางมหาลัยได้รับเกียรติให้เป็นมหาลัยต้นแบบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการจัดกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานอุปถัมภ์ สนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

           

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องการลด ละเลิก เหล้ากับพลังชุมชน แบบบูรณาการ” จาก คุณบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานล่าง (สคล.) การแลกเปลี่ยนการทำงานกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้าของแต่ละมหาลัย เวทีเสวนา ปัญหาสังคมกับพลังนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จากผู้นำทั้ง 12 มหาวิทยาลัย ซึ่งมี นางกัญญานันท์ ตาทิตย์ เป็นผู้ร่วมเสวนา การแสดงเปิดงานโดยนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ ชุดรำอัปสร พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ พลังหนุ่มสาว...พลังการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” โดย ท่านวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
           

ซึ่งท่านได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆ ที่เป็นผลมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยกตัวอย่างกิจกรรมที่ดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสุรินทร์ อาทิ งานรวมพลชุมชนเลิกเหล้า งานแข่งเรือปลอดเหล้า งานช้างปลอดเหล้า และการขับเคลื่อน งานศพ งานแต่งงานปลอดเหล้า พร้อมชื่นชมแนวคิดของกลุ่มเยาวชนยุคใหม่ ที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ และทางภาครัฐยังพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกับกิจกรรมต่างที่กลุ่มเยาวชนจะนำเดินการด้วยอย่างเติมที่

 
            กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานเลยก็คือ การลงนามมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งตระหนักถึง ความสำคัญของพลังของเด็กและเยาวชน การป้องกันสกัดนักดื่มหน้าใหม่ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการสนับสนุนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๕๓
    เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาให้มาสร้างสุขในยุคปัจจุบัน ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ และลงนามเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย      

 

และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีข้อตกลงในการลงนามดังต่อไปนี้

 

1.     ทุกสถาบันจะผลักดันให้เกิดกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้าเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

 

2.     ทุกสถาบันจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยการเคารพต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

3.     ทุกสถาบันจะเป็นแกนนำเครือข่ายเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม

 

4.     ทุกสถาบันจะเป็นแกนนำและแกนกลางในการรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้าและอบายมุข

 

5.     ทุกสถาบันจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม

 

6.     ทุกสถาบันจะให้ความร่วมมือกับแผนงานทุนอุปถัมภ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรับน้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

 

 

update: 24-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม