สสส.-จ.มหาสารคาม หนุนเกิดพื้นที่ต้นแบบ

โดย
| |
อ่าน : 1,827

สร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย 22 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการฮักแพง เบิ่งแญง คนสารคาม เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ

         

          ที่ห้องประชุมตักสิลา  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ  สสส. โดยทันตแพทย์ ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ  ผู้อำนวยการสำนัก 2  สสส.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายแพทย์ สุนทร  ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม  และผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 22  หน่วยงานในโครงการ ฮักแพง  เบิ่งแญง  คนสารคาม  เป็นระยะเวลา  3  ปี  คือตั้งแต่ปี  2553-2555  ใช้งบประมาณดำเนินการจำนวน 18.5 ล้านบาท จาก สสส. โดยโครงการดังกล่าวมุ่งร่วมกันสร้างแนวทางในการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายในลักษณะการเสริมพลังการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเน้น 3  ประเด็นหลักนำร่องเป็นเป้าหมายในการพัฒนา คือ ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประเด็นการพัฒนาการเกษตรกรรมด้านอาหารปลอดภัย  และประเด็นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา

         

          นายแพทย์ ไพบูลย์  อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานกลาง เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า  เพื่อสร้างและพัฒนาให้เกิดกลไกบูรณาการระดับจังหวัด  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดพื้นที่ต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ  เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันให้นำข้อเสนอดังกล่าวไปใช้ในระดับท้องถิ่น  และระดับจับหวัด และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการข้อมูลงานวิชาการที่จำเป็นต่อการบูรณาการ เพื่อพัฒนาแกนนำด้านการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่

         

          ด้านทันตแพทย์ ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ  ผู้อำนวยการสำนัก 2  สสส. เปิดเผยว่า งบประมาณ จำนวน 18.5 ล้านบาท  ที่ สสส.ให้การสนับสนุนครั้งนี้ คาดหวังว่า ภาคีเครือข่ายทั้ง  22  องค์กรของจังหวัดมหาสารคามจะใช้วางแผนขับเคลื่อนเด็ก, เยาวชน, เกษตรกรรมอาหารปลอดภัย  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้ชาวมหาสารคามมีความสุขในช่วงระยะเวลา 3  ปี นำร่องที่กำหนด

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

update : 27-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม