เครือข่ายงดเหล้าภาคใต้คึก

โดย
| |
อ่าน : 5,549

โชว์ผลงานเคลื่อนยุทธศาสตร์

 

            เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ 14 จังหวัดที่ทำกิจกรรมในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จังหวัดบูรณาการแผนลดเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุและกลุ่มจังหวัดรณรงค์งดบุหรี่สารเสพติด ได้ร่วมประชุมที่ เกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาคมประชาคมชุมและเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดชุมพร

 

            กิจกรรมในครั้งนี้จัดไว้ 2 วัน โดยวันแรก ได้ทำกิจกรรมแสดงการไว้อาลัยต่อการจากไปของทีมงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาด้วยการทำความเข้าใจและเห็นร่วมกันในเรื่องการประชุมครั้งที่ผ่านมา ส่วนประเด็นสำคัญในการวันนี้คือ การรายงานผลกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาที่ผ่านการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอเบิกงบประมาณงวดที่ 2 โดยแต่ละจังหวัดได้รายงานกิจกรรมที่ทำมาในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ขอยกตัวอย่าง บางจังหวัดดังนี้

 

            ผู้ประสานงานจังหวัดระนอง แจ้งว่า กิจกรรมได้ทำไปแล้ว 3 กิจกรรม คือการทำเวทีทำความเข้าใจการทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้ การเดินรณรงค์และปฏิญาณตนงดเหล้า และเวทีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ตั้งใจงดเหล้า 3 เดือนขึ้นไป นอกจากนี้ยังได้ลิงค์เว็บไซต์งดเหล้าให้คนในระนองมาร่วมลงชื่อ การจัดทำป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่ เสื้อ สปอตวิทยุเพื่อรณรงค์งดเหล้าต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ว่าฯ ยกขึ้นเป็นวาระจังหวัด ประกาศให้ทุกอำเภอต้องการกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

 

            ผู้ประสานงานจังหวัดยะลา แจ้งว่า  จัดกิจกรรมแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเตรียมงาน 2 ครั้ง โดยเยาวชนได้สะท้อนว่า ในสตูลเยาวชนประมาณ 90% ติดเหล้า บุหรี่และยาเสพติด มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสกัดนักดื่มหน้าใหม่ 6 โรงเรียน ทำในส่วนของการรณรงค์ได้สนับสนุนให้นักเรียนจัดทำสื่อรณรงค์ในหมู่บ้านของนักเรียนเอง พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชนทุกวันพุธ อีกกิจกรรมหนึ่งคือ การประสานกับพระมหาวีรพลจัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าขึ้น โดยมีคนมาร่วมลงชื่อกว่า 300 คน

 

            ผู้ประสานงานจังหวัดพังงา  แจ้งว่า ได้ทำกิจกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรม แต่ไม่ได้ส่งให้ทราบเพราะภารกิจมีมาก คิดว่าจะนำเสนอทีเดียว ในเบื้องต้นจึงของแจ้งกิจกรรมคร่าวๆ ก่อนว่า 1) นอภ.ตะกั่วป่า จัดประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอผลักดันให้มีคณะกรรมการควบคุมฯ จำนวน 3 ชุด แบ่งเป็นเขตๆ จะผลักดันให้เกิดขึ้นทุกอำเภอ  2) สนับสนุนให้จัดกิจกรรมงดเหล้าฟังธรรมที่วัดทุกวัดในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง มีแกนนำมาจากอำเภอละ 2-3 คน มาร่วมเสวนาธรรมกัน 3) จัดเวทีประกาศครอบครัวต้นแบบ มีนายกฯ ปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วม โดยจะผลักดันให้เป็นนโยบายท้องถิ่นต่อไป 4) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมฯ เพื่อร่วมมือให้มีการหนุนเสริมงบประมาณกัน โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างประชาคมงดเหล้ากับเจ้าหน้าที่ราชการ โดยร่วมทำเวทีใน 3 อำเภอ 5) จัดกิจกรรมอบรมครอบครัวต้นแบบ เยาวชนอบอุ่น กับทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาชุมชน และ กศน.จังหวัด เพื่อให้มีการนำประเด็นนี้ไปเคลื่อนงานต่อไปได้

 

            6) สนับสนุนเวทีให้ชมรมคนบวชใจนำร่อง 2 วัด ทำกิจกรรมทุกวันพระในวันเข้าพรรษา 7) เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลักในจังหวัด เพื่อปรับแผนจังหวัดเน้นให้ทุกวัดร่วมจัดงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติทุกปี 8) ได้หนุนให้เยาวชนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ไปร่วมประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, วันขนมจีน โดยมีหอการค้าเป็นเจ้าภาพจัดงาน พบว่ามีลานเบียร์ช้าง จึงได้แจ้งให้ นพ.สสจ.  สอบสวนและสรุปว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความผิด ได้แก่  นอภ.หอการค้า กรรมการแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ ผู้ว่าฯ จึงสั่งว่า ต่อไป สถานที่ราชการห้ามให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกงาน 9) จัดเวทีพูดคุยทำความเข้าใจและค้นหาคนต้นแบบระดับอำเภอทุกอำเภอเพื่อขยายผลเป็นเครือข่ายในการร่วมกิจกรรมในอนาคต

 

            ผู้ประสานงานจังหวัดชุมพร แจ้งว่า กิจกรรมที่ทำมาส่วนหนึ่งได้แจ้งให้ทราบ แต่บางส่วนไม่ได้แจ้ง เพราะไม่นึกว่าจะสำคัญมากขนาดนี้ เช่น งานรณรงค์วันเยาวชนที่ตลาดเมืองหลังสวนก็ทำเป็นไฟล์วิดีโอไว้ เมื่อตัดต่อเสร็จจะเสนอต่อไป สรุปกิจกรรมที่ทำไปแล้ว ได้แก่ 1) เวทีอบรมอาสาสมัครเยาวชนนักรณรงค์ จำนวน 50 คน ที่วัดประสาทนิกร  อ.หลังสวน โดยเน้นหัวข้อเรื่อง เหล้าให้อะไรแก่เราบ้าง พบว่า เยาวชนที่มาอบรมบอกว่า ไม่มีเรื่องน่าภาคภูมิใจเลยจากการกินเหล้า 2) เดินรณรงค์กิจกรรมวันแม่ ตามโครงการเลิกเหล้าเพื่อแม่ ร่วมกับเทศบาลหลังสวน และเมื่อมีถนนคนเดินขึ้น ก็ได้ไปรณรงค์ทุกวันพฤหัสฯ 3) จัดเวทีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ที่เทศบาลเมืองหลังสวน ท่านนายกฯ และ สสจ.มาร่วมงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรคนต้นแบบและครอบครัวต้นแบบงดเหล้า นอกจากนั้นก็มีจัดควบคู่กันที่เทศบาลตำบลวังไผ่ ซึ่งเป็นตำบลนำร่องด้วย ในด้านการสื่อสารได้ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชนจำนวน 4 สถานี และนำออกเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น เวียนออกรายการทุกเดือนอีกด้วย

           

            จากนั้น ได้มีการฝึกเขียนข่าวและส่งข่าวโดยคุณประญัติ เกรัมย์ ซึ่งเดินทางมาจากเครือข่ายงดเหล้าส่วนกลาง ผู้ประสานงานทุกจังหวัดได้ฝึกแล้ว ก็รู้สึกกระตือรือร้นในการส่งข่าวมากขึ้น โดยตกลงกันว่าจะส่งข่าวกิจกรรมที่เหลือตามไปเป็นระยะๆ

 

            ในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมสันทนาการ เช่น ดำน้ำดูปะการัง พายเรือคายัค ขี่เรือชมวิวรอบเกาะ เดินชมวิวรอบเกาะ ตามความสนใจของแค่ละคน เสร็จกิจกรรมทุกคนก็ลงพื้นที่พูดคุยกับร้านค้าและชุมชนในเรื่องเกาะปลอดเหล้า

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายงดเหล้า

 

 

 

 

update : 27-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

           

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม