ผลงานเครือข่ายงดเหล้าเมืองเลย

โดย
| |
อ่าน : 4,499

รณรงค์ใหญ่งดเหล้าเข้าพรรษา

 

 

          สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย (สคล.เลย) ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทอดกฐินปลอดเหล้า และบุญประเพณีปลอดเหล้า ดังนี้

 

ชาวภูเรือร่วมใจทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันรณรงค์ลดละเลิกเหล้า

 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอภูเรือ และได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้กล้าทำความดี ลงชื่อปฏิญาณตนงดเหล้าจำนวน 29 คน (ตลอดชีวิต 14 คน ช่วงเข้าพรรษา 15 คน) และมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (mou) นโยบายสาธารณะประชาคมรณรงค์อีสานไม่กินเหล้า 20 ปี โดยทุกพื้นที่ในเขตอำเภอภูเรือ จะช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมการลดละเลิกเหล้าให้ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาจากนี้ไป 20 ปี ในงานนี้ขอขอบพระคุณ นายธนพล จันทรนิมิ นายอำเภอภูเรือ ที่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนอย่างดียิ่ง ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ สคล.จังหวัดเลย โดยหลังจากลงมือชื่อบันทึกข้อตกลงร่วมกัน และรับมอบเกียรติบัตรของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยฯ ที่ลงชื่อปฏิญาณตนงดเหล้าฯ โดยมี กำนันอำนาจ เจริญอินทร์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูเรือ เป็นผู้รับแทน

 

วัดศรีภูเรือ จัดปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

 

          พระสราวุฒย์ ปัญญาวุฒโฑ ผอ.รร.ปริยัติฯ วัดศรีภูเรือ ได้จัดกิจกรรม ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ในวันที่ 18 สิงหาคม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 คน (งดเหล้าตลอดชีวิต 24 คน และในช่วงเข้าพรรษา 14 คน) หลังการกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าฯ ไดทำพิธีรับมอบเกียรติบัตรแกผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกในการทำความดีครั้งนี้

 

กศน.ตำบลร่องจิก จัดอบรมป้องกันยาเสพติด และทำพิธีเทเหล้า-เผาบุหรี่

 

          วันที่ 20 สิงหาคม 2553 กศน.ตำบลร่องจิก ได้จัดโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดและอบายมุข และมหกรรมอาชีพ เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 350 คน และเข้าร่วมกับ สคล.ในการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีเข้าร่วมโครงการจำนวน 87 คน (งดเหล้าตลอดชีวิต 26 คน และตลอดช่วงเข้าพรรษา 61 คน)

         

          นายบุญโชค  พลดาหาญ รักษาการ ผอ.กศน.เลย เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าตลอดชีวิตและช่วงเข้าพรรษา และได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายชาญวิทย์ จักรไชย ผอ.กศน.อำเภอภูเรือ ผู้เป็นต้นแบบที่ดีในการงดเหล้าตลอดชีวิต และสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่

 

          จากนั้น นายบุญโชค ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และพิธีเทเหล้า-เผาบุหรี่ โดยมี นายอำนาจ เจริญอินทร์ กำนันตำบลร่องจิก บุคคลต้นแบบงดเหล้าตลอดชีวิต และตัวแทนของนักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมด้วย

 

กำนัน เชิดปลาบ่า ขอเป็นตำบลต้นแบบปลอดเหล้า

 

          นายเชิด สิงห์คำป้อง กำนันต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ประสานพี่น้องบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน (เลิกเหล้าตลอดชีวิต 20 คน และช่วงเข้าพรรษา 25 คน) กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก จากเด็กและเยาวชนบ้านกลาง โดยเยาวชนหลายคนมีตั้งใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราตลอดชีวิตทีเดียว

 

          กำนันเชิด สิงห์คำป้อง และ คุณพ่อมะโน  รักจิตร (อดีตสรรพสามิต จ.เลย) ภาคีเครือข่ายฯ ได้นำประสบการณ์ชีวิตจริง ถ่ายทอดให้พี่น้องและเด็กเยาวชนได้ฟังถึง โทษภัยและขั้นตอนการผลิตสุรา ที่ปัจจุบันเน้นปริมาณและความรวดเร็ว พิษภัยจึงมีมากและรุนแรงกว่าในอดีต ถ้าเลิกได้ชีวิตจะยืนยาว ไม่ทำร้ายและทำลายตนเอง

 

คนรักกีฬาและสุขภาพ ที่ ด่านซ้าย

            

          เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ชมรมแบดมินตันภูเรือ นำทีมโดย อาจารย์ทองพูน ทิพรส (รองผอ.รร.ภูเรือวิทยา) ไปเยือนชมรมแบดมินตันด่านซ้าย  โดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสันติภาพ  เชื้อบุญมี นายกฯเทศบาลด่านซ้าย นายสุภชัย จันปุ่ม ผอ.เขต สพฐ.เขต 3 และ นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผอ.รพ.ด่านซ้ายฯ นอกจากนี้ ยังยังเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายช่วยรณรงค์สร้างกระแสลดละเลิกเหล้าในพื้นที่อีกด้วย

 

สคล.เลย มอบสื่อประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษา

 

          สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย (สคล.เลย) ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับวิทยุชุมชนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเลย เช่น ภูเรือ ภูหลวง และด่านซ้าย เป็นต้น โดยมี คลื่น เอฟ.เอ็ม. 104.5 เมกกะเฮิร์ต ซึ่งเป็นสถานีวิทยุชุมชนที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราวเป็นวิทยุชุมชนพันธุ์แท้ (ไม่มีการโฆษณา) ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายปลอดเหล้าฯ ช่วยรณรงค์สร้างกระแสอีสานไม่กินเหล้า โดยเฉพาะผู้จัดรายการที่เป็นต้นแบบงดเหล้าฯ คือ อาจารย์สำเนียง แดนสามสวน (ปราชญ์ผญา) และ ด.ต.วิชิต ประกิตระตา (อดีต ส.ท.เทศบาลด่านซ้าย) ผู้เป็นเสาหลักของสถานี และเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างดีและน่ายกย่อง

 

          เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมกันรณรงค์และสร้างกระแสอีสานไม่กินเหล้า และร่วมกันทำความดีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและตลอดชีวิต เป็นโมเดลต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชน ได้เห็นต้นแบบที่ดีจะได้เจริญรอยตามอย่างมั่นใจ เพราะผู้ใหญ่ใจดีทำเป็นตัวอย่างให้ดู และให้กำลังใจในการทำความดี

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย

update: 30-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม