ผู้แทนเครือข่ายงดเหล้าพบผอ.พุทธฯคนใหม่

โดย
| |
อ่าน : 1,110

หนุนงานงดเหล้าระหว่างหน่วยงาน

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายประญัติ เกรัมย์ ผู้แทนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และทีมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้เข้าแสดงความยินต่อ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

 

            ในการเข้าพบดังกล่าว ทางผู้แทนฯ ได้ขอบคุณในความร่วมมือที่สำนักงานพระพุทธฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการมหาเถรสมาคม ออกมติมหาเถรสมาคมเรื่อง “การรณรงค์งดเหล้าอย่างต่อเนื่อง” พร้อมกับได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการหนุนเสริมงานด้านรณรงค์งดเหล้าระหว่างหน่วยงาน ทั้ง ด้านประเด็นงาน บุคลากร การสื่อสารและงบประมาณ

 

            ต่อจากนั้น คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบ นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ นักวิชาการ 7 ว เพื่อหารือและสรุปผลการสำรวจติดตามผลการออกมติมหาเถรสมาคมทั้ง 5 เรื่อง โดยเบื้องต้นเหลือเพียงการสรุปและจัดทำเป็นรูปเล่มเท่านั้น หลังจากนั้นจะจัดให้มีการแถลงผลการสำรวจที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อไป

 

            สำหรับประวัติของ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2496 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จบการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3 จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิศวกรโยธา 8 วช. กองพุทธศาสนสถาน ปี 2545 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 2546 และเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับ 9 ในปี 2550 ตามลำดับ

 

สำหรับผลงานโครงการที่ นายนพรัตน์ได้ดูแลและผลักดันมีอยู่หลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2553 ทั้ง เรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อบรมพระธรรมทูตเพื่อสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีโครงการวัดช่วยวัด เพื่อกระตุ้นให้วัดที่มีศักยภาพให้การช่วยเหลือดูแลวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

update : 01-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม