กลไกปฏิรูปสื่อภาคพลเมือง

โดย
| |
อ่าน : 2,305

สร้างการเปลี่ยนแปลง

 

          คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.)  ร่วมกับ เครือข่ายปฏิรูปสื่อภาคพลเมือง จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง "กลไกปฏิรูปสื่อภาคพลเมือง" ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม magic  3  ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

         

          เหตุผลในการจัดสัมมนา เนื่องจากในอดีตมีความพยายามในการผลักดันการปฏิรูปสื่อมาไม่ต่ำกว่าทศวรรษ มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายหลายฉบับ ความพยายามจัดการเรื่องโครงสร้างความเป็นเจ้าของสื่อ การพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณ

 

          กระนั้นการปฏิรูปก็ยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย เพราะการปฏิรูปสื่อต้องดำเนินการร่วมกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะในระยะหลังๆ ภาคประชาชนหลายกลุ่ม เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจสอบ แต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากนัก เพราะมีอุปสรรคและช่องว่างหลายประการ อาทิ ขาดการยอมรับจากองค์กรสื่อและองค์กรรัฐ ไม่ทันต่อสถานการณ์ของสื่อที่มีความรวดเร็วสูง

 

          ที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ

 

          นอกจากกลไกตามกฎหมาย กลไกการตรวจสอบกันเองของสื่อฯ แล้ว กลไกโดยภาคประชาชนจะต้องมีความเข้มแข็งเป็นระบบ มีความต่อเนื่องยั่งยืน มีการเชื่อมโยงการทำงานจากคณะทำงานหลากหลายสาขา และตรวจสอบสื่อหลากหลายประเภท ที่สำคัญต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง

 

          สำหรับการสัมมนา เริ่มเวลาประมาณ 09.00 น. หลังจากชมวีดิทัศน์ สื่อไทยใน 5 ปีข้างหน้าแล้ว เป็นอภิปรายกลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ โดย รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอรายงาน เรื่อง สภาพปัญหา บทเรียนของกลไกการเฝ้าระวังสื่อภาคประชาชนในสังคมไทย และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรเฝ้าระวังสื่อภาคประชาชน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม นายวสันต์ ภัยหลีกลี้  ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ประธานสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน

 

          ช่วงบ่าย สัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง "กลไกภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อ" แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ 1.กลไกการสร้างองค์กรและเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ 2.กลไกการพัฒนากฎหมายและจรรยาวิชาชีพสื่อ 3.กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและตรวจสอบสื่อ 4.กลไกการรู้เท่าทันสื่อ 5.กลไกการเฝ้าระวังสื่อ 6.กลไกการรณรงค์ทางสังคม

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

update : 05-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรคศิลปะ  thaihealth กรดไหลย้อน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  เปิดกบาลสานสร้าง  บันเทิง  วัยผู้ใหญ่  สาหร่ายทอดกรอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สารพทาเลท  ฟังเพลง  กนมการแพทย์  ชุมชนสุขภาวะ  ซิสต์รังไข่  ปลอดเหล้า-เบียร์  อาการช็อก  พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สสส.กับ 17 ส่วนราชการ  เครื่องอำนวยความสะดวก  ซูโดอีเฟดรีน  อาชีพเกษตรกรรม  สมอง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม