7 ระบบสร้างสุข

โดย
| |
อ่าน : 3,320

ที่บางระกำ จ.นครปฐม

 

 

 

            นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เปิดเผยถึง "7 ระบบสร้างสุขบางระกำ" ว่า เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้นำ รวมถึงผู้สูงอายุ ร่วมคิดร่วมทำเพื่อแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

โดยเริ่มจาก การสำรวจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน แล้วนำไปจัดทำเป็นแผนของชุมชน ภายใต้ชื่อ โครงการ "7 ระบบสร้างสุขบางระกำ" ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ระบบจิตอาสา ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ระบบเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน ระบบสุขภาพชุมชนระบบเกษตรปลอดภัย และระบบพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

 

            โครงการดังกล่าว ถือเป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักวิธีปฏิบัติ โดยจัดเป็นโปรแกรมฝึกอบรมระยะสั้น 5 วัน 4 คืน

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update : 06-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม