ขอเชิญคนพิการหัวใจศิลป์

โดย
| |
อ่าน : 1,554

ร่วมงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (inclusive arts)

 

 

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ โดยการสนับสนุนจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (inclusive arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 – ธันวาคม 2554 มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะเพื่อคนทั้งมวลในรูปแบบของเครือข่าย สำหรับเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนพิการในงานด้านศิลปวัฒนธรรมกระแสหลัก

 

ในการนี้ ขอเชิญชวนคนพิการร่วมลงทะเบียนกับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลคนพิการที่มีทักษะและความสนใจในงานศิลปะและดนตรีในแขนงต่างๆ เพื่อโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถ การแสดงหรือประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง

 

           เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการจะเป็นผู้ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและดนตรีร่วมกับคนพิการ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนทราบเมื่อมีกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา การจัดแสดงงานศิลปะ การแสดงดนตรี ฯลฯ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.     เป็นคนพิการ (ทุกประเภท) หรือองค์กรคนพิการที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม

 

2.     มีความสนใจในงานศิลปะ ได้แก่ งานวิจิตรศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ และการพิมพ์ภาพ รวมทั้ง งานประยุกต์ศิลป์ เช่น มัณฑศิลป์ พาณิชย์ศิลป์ และการออกแบบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง กทม. 10310 โทร./โทรสาร: 02-539-9958, 02-539-9706, 02-539-2916 (กด 18 ติดต่อเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ) โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-5337-9660 เว็บไซต์: http://www.nmad2006.org  อีเมล์: sawang@nmad2006.org

หรือ : http://www.nmad2006.org/newsroom/detail.php?newsid=0000009&typeid=02

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

 

 

update : 19-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม