เส้นทางสู่การบริโภคอย่างสมดุล

โดย
| |
อ่าน : 5,022

โภชนาการ-แคลลอรี่-ออกกำลังกาย

      

         เมื่อเร็วๆ นี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา เรื่อง "เส้นทางสู่การบริโภคอย่างสมดุลเพื่อคนไทยสุขภาพดี" โดย นพ.ฆนัท ครุธกูล เครือข่ายคนไทยไร้พุง ที่โรงแรมแฟร์เท็กซ์ สปอร์ตคลับ พัทยา จ.ชลบุรี รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง "หลักโภชนาการพื้นฐาน" โดย ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง,  เรื่อง "การสร้างสมดุลระหว่างหลักโภชนาการและการมกิจกรรมทางกาย" โดย รศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู, เรื่อง "อาหารที่เป็นแหล่งพลังงานหลักของประชากรไทย" โดย ผศ.ดร.นิภาโรจน์ รุ่งวศินกุล

 

 

          นพ.ฆนัท กล่าวถึงเส้นทางสู่การบริโภคอย่างสมดุลเพื่อคนไทยสุขภาพดีว่า ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคไต ปอด มะเร็ง และหัวใจและหลอดเลือดกันมาก สาเหตุมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากการออกกำลังกายน้อยลง กินอาหารมากขึ้น  กลายเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นบันไดก้าวแรกสู่โรคอื่น ความอ้วน คือการสะสมไขมัน และน้ำตาลมากเกิน โดยที่ไม่สามารถเผาผลาญได้หมด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

 

          โดยดูได้จาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1.ความอ้วน (ไขมันมาก) 2.ความฟิต (การมีสุขภาพดี) และ 3.การมีอารมณ์ดี (จิตใจดี) อีกประเด็นหนึ่งคือแนวคิดอุตสาหกรรมแปรรูปกับอาหารธรรมชาติก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันตลอด เช่น สมัยก่อนฮิตส้มแขก บุก ปัจจุบันฮิตกาแฟลดความอ้วน ซึ่งก็ยังไม่มีการวิจัยที่แน่ชัดว่าผลเป็นอย่างไร แต่คนไทยก็เชื่อไปหมดแล้ว ดังนั้นจะเห็นว่าสังคมไทยคนไทยถูกหลอกได้ง่าย

 

          นพ.ฆนัท ยังกล่าวอีกว่า การดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้ดู 2 เรื่องคือ ดูว่าตนเองนั้นมีพุงหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่ามีสารไม่ดีในร่างกาย และดูที่กล้ามเนื้อว่าแข็งแรงหรือไม่ หากกล้ามเนื้อแข็งแรง อันหมายถึงมีการออกกำลังกาย  กล้ามเนื้อเหล่านั้นก็จะไปกำจัดสารพิษในร่างกาย แม้คนผอม ก็ใช่ว่าร่างกายจะแข็งแรงเสมอไป

 

          นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายโต๊ะกลม ถาม-ตอบโดย ดร.พิเชฐ อิฐกอ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง นพ.ฆนัท และนายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

          ดร.พิเชฐ กล่าวว่า คำโฆษณาหลายตัว คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังไม่อนุญาตให้ใช้ เช่น แคลเซียมมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเรื่องกระดูกพรุน แต่ผู้ประกอบการก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยยอมรับที่จะถูกปรับเพราะขายสินค้าได้มากกว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องอยู่ถึง 250 ราย จึงอยากรณรงค์ส่งเสริมและให้การศึกษาด้านโภชนาการสู่ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงมีส่วนช่วยกันฝ่าวิกฤตด้านภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย ซึ่งเป็นภัยเงียบที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

 

          นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ยังกล่าวว่า สมาชิกฯ เหล่านี้ต่างพร้อมใจอุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการฝ่าวิกฤตด้านภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นภัยเงียบที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

 

          ดังนั้นกิจกรรมนี้ถึงถือเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านโภชนาการ และสมดุลแห่งสุขภาพ คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาเหล่านี้ งานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนรณรงค์ส่งเสริม การให้การศึกษาด้านโภชนาการทั่วประเทศของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ในสังกัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำไปสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนของประชาชน

 

          จากนั้น นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวปิดงานว่า หวังว่าการสัมมนาที่เพิ่งจะยุติลงนี้ จะช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความเข้าใจในสมดุลแห่งการบริโภคและการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงาน ที่ร่างกายของเราได้รับ อันเป็นกุญแจสำคัญแห่งการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี หลักแห่งสมดุลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วประเภทหรือปริมาณของอาหารและเครื่องดื่มที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สมดุลแห่งการบริโภคที่สอดคล้องกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมต่างหาก  คือหัวใจของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

          เหตุนี้เองอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปสมัยใหม่ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยผู้ประกอบการร่วม 250 ราย  ล้วนเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ในสังกัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั้งสิ้น ต่างเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการศึกษาด้านโภชนาการควบคู่ไปกับวิถีสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ประกอบกับการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณสุขที่มากขึ้น ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในกลุ่มคนไทย ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

 

          ในฐานะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ และเติบโตรวดเร็วมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนโอกาสด้านการส่งออกให้แก่ผลิตผลในภาคการเกษตรของประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารใหม่ของประเทศไทยอย่างเรานั้น มุ่งมั่นที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และยังประโยชน์สูงสุดแก่สังคมไทย

 

          "เราในฐานะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในสังกัดสภาอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญโดยตรงในด้านนี้ ต่างมุ่งมั่นที่จะริเริ่มสรรหาทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งเพิ่มการลงทุนในด้านการรณรงค์ส่งเสริมการศึกษา และสร้างเสริมความเข้าใจ ตลอดจนความตระหนักรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายให้มากขึ้น ทั้งนี้งานสัมมนานี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ในกระบวนการรณรงค์ด้านการศึกษาของเรา โดยขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน ซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการรายงานข่าว เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพ และโภชนาการต่างๆ อย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม โดยการให้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร และดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย ที่ส่งผลกระทบต่อน้ำหนักตัว

 

          อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ในสังกัดสภาอุตสาหกรรมฯ ต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการกำหนดมาตรฐาน กำกับดูแลให้ธุรกิจปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ได้กำหนด พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดทำฉลากอาหาร ที่มุ่งให้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับวัตถุดิบและส่วนประกอบของอาหาร ตลอดจนพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด ตามความเป็นจริง

 

          ทั้งนี้เป็นการเพิ่มความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพในการกำกับดูแลตนเอง ควบคู่ไปกับการลงทุนมหาศาลในการรณรงค์ให้การศึกษาด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย ล้วนเป็นไปเพื่อเพิ่มสำนึกรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการบริโภค และการใช้ชีวิตของตนเอง ตลอดจนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ ในหมู่ประชาชนคนไทยด้วยกันเอง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืน ในระยะยาว เพียงทางเดียว สำหรับปัญหาอันมีผลมาจากวิถีชีวิต-เฉื่อย และการบริโภคโดยขาดสมดุล ซึ่งรุมเร้าประเทศอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยกันเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในหมู่คนไทยด้วยกันต่อไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย โดย มนสิการ รามจันทร์

 

 

 

 

update : 22-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม