ภาคีเครือข่ายงดเหล้าเข้าพบรองปลัดวัฒนธรรม

โดย
| |
อ่าน : 1,299

หารือสร้างวัฒนธรรมสร้างสุข ปลอดอบายมุขและแอลกอฮอล์

 

 

             เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2553 ที่กระทรวงวัฒนธรรม ทีมงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) แผนทุนอุปถัมภ์ฯ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายเล็ก นารี นายกสมาคมสภาวัฒนธรรม และทีมงาน tv thai ได้เข้าพบ ดร.โสมสุดา ลียะวนิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือ และนำเสนองานด้านบุญประเพณีและวัฒนธรรม

 

ผลจากการประชุมหารือกัน สรุปได้ว่า ในการสร้างวัฒนธรรม งานบุญ งานประเพณี ที่ปลอดจากอบายมุขและแอลกอฮอล์ได้นั้น ควรจะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ในการดำเนินงานร่วมกัน คือ การออกสื่อด้านวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด เพื่อนำเสนอประชาสัมพันธ์เนื้องานให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน การใช้วิธีคิดในการนำเสนอที่แฝงไปด้วยประโยชน์ สามารถดึงดูดให้คนสนใจในเนื้อหางานมากยิ่งขึ้น เช่น การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัด มาจัดแสดงโชว์ภายในงาน เพื่อสร้างอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นออกมา

 

ส่วนด้านประเพณี ต้องมีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการจัดงาน เช่น ใช้มาตรการในการงดเหล้า งดอบายมุขการวางกฎเกณฑ์ร้านค้า การแต่งกายที่ล่อแหลม เป็นต้น และสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้กับงานบุญประเพณี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ดึงเอาประชาคม สื่อสารมวลชนท้องถิ่น พร้อมกับดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการจัดงานด้วย สุดท้ายคือ ต้องขยายผลของงานที่มีประโยชน์ภายในชุมชนไปสู่สังคมวงกว้างต่อไป

 

            ดร.โสมสุดา ลียะวนิช ได้กล่าวว่า การเสนองานของสื่อที่เสนอออกมาจะต้องมีหลายมิติ เพื่อเชื่อมโยงกับทุกระบบ ทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม โดยมีวิธีการคิดและการทำงานแบบสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม


            ส่วนทีม tv thai กล่าวว่า เนื้อหาของงานต้องดูเป็นของแท้ ไม่ใช่การปรุงแต่ง โดยจะต้องนำเสนอกระบวนการ หรือรายละเอียดของประเพณีที่มีเนื้อหาสาระสำคัญ และจะต้องเป็นงานที่สื่อออกมา เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับประชาชน และเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น ประเพณีแข่งเรือ เมื่อเสร็จจากการแข่งขัน มีการนำเรือบด หรือเรือที่เก่าแก่ที่มีอยู่ภายในชุมชน มาจัดแสดงโชว์ พร้อมกับการเล่าถึงตำนานอันเก่าแก่ที่เกิดขึ้นของเรือ ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมในงานได้ทราบ ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นการสร้างคุณค่าในด้านของการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวได้

 

            จากนั้น นายวิษณุ ศรีทะวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายแผนทุนอุปถัมภ์เชิงรุก เพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ ได้เสนอความคิดเห็นว่า ต้องมีการบูรณาการเสริม โดยสร้างเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วม โดยการดึงเอาประชาคม และสื่อสารมวลชนท้องถิ่นมาร่วมคิดร่วมทำ พร้อมกับดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานด้วย แต่ทั้งนี้จะต้องมีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการจัดงาน เช่น ใช้มาตรการในการงดเหล้า การวางกฎเกณฑ์ร้านค้า การแต่งกายที่ล่อแหลม การพนัน เพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเกิดความไว้วางใจด้วย

 

ในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการ่วมงานกันระหว่าง ภาคประชาชน สื่อ และหน่วยงานที่ทำงานด้านวัฒนธรรมและประเพณีต่อไป

 

เรื่องโดย นายมานิตย์ กงมน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

update : 19-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม