ไทยตกเป็นเป้าขยายตลาดบริษัทเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,499

ประเมินใหญ่อันดับ 8

 

          บ.เหล้ารุกหนัก   ไทยตกเป็นเป้าขยายตลาด บริษัทเหล้ายุโรป ประเมินไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับที่ 8

         

          ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6 “สุราในโลกเสรี : alcohol ploblems in the globalized world ” จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) โดย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า แนวโน้มทั่วโลกให้ความสำคัญการป้องกันและจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ล่าสุดที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 63 ปี 2553 มีมติรับรองยุทธศาสตร์โลกเพื่อจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นคำแนะนำให้แก่ประเทศสมาชิก 192 ประเทศ ใช้จัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเจ็บป่วย เสียชีวิต ลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับประเทศไทย ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2552 ได้รับรองแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ และต่อมาได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ

 

          นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า จากข้อมูลการนำเข้าและผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา พบว่า สุราต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับ 3 รองจากเบียร์ และสุราขาว และมีแนวโน้มการนำเข้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 19.98 ล้านลิตร ในปี 2538 เพิ่มขึ้นเป็น 156.2 ล้านลิตรในปี 2551 หรือเพิ่มถึง 7.8 เท่า ในอนาคตไทยมีแนวโน้มการเปิดเขตการค้าเสรีเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งไทยได้ลดภาษีศุลกากรลง 12 เท่า ส่งผลให้ส่วนแบ่งของตลาดสุรานำเข้าเฉพาะอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

 

          อุตสาหกรรมสุราขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีการแข่งขันที่รุนแรง เน้นการขยายการลงทุนไปในตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทย เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆ สมาคมผู้ผลิตสุราในสหภาพยุโรป ระบุว่าประเทศไทย มีขนาดตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหญ่ในเชิงปริมาณเป็นลำดับ 8 ถ้าเชิงมูลค่าถือเป็นลำดับที่ 18 มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 72 ล้านเหรียญยูโร หรือ 3,000 กว่าล้านบาท ทำให้ประเทศไทยเป็นที่หมายปองในการขยายตลาด โดยบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ จะใช้การส่งเสริมการขาย ตราสินค้า และรูปแบบการดื่ม นอกจากนี้ ยังเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งเป็นห่วงว่ากลุ่มเยาวชนจะมาเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาที่น่ากังวลกว่าคือการที่กลไกการค้าเสรีจะเป็นการจำกัดความสามารถของประเทศในการจัดการกับปัญหาแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบได้จากประสบการณ์ของกลายประเทศในยุโรปนพ.ทักษพล กล่าว

 

          ภญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่า เยาวชนไทยที่ดื่มสุรามีโอกาสตั้งครรภ์และทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น 2.92 เท่า มีโอกาสถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ซึ่งเมื่อใช้หลักการคำนวณทางระบาดวิทยาแล้ว จะประมาณการในสถานการณ์สมมติว่า หากวัยรุ่นหญิงไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จะลดโอกาสในการทำแท้งได้ปีละ ร้อยละ 31.5 และหากวัยรุ่นชายไม่ดื่มด้วย จะลดการทำแท้งได้ถึงปีละ ร้อยละ 43.3 ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความสำคัญกับมาตรการการจัดการกับการดื่มของเยาวชนในการจัดการปัญหาคุณแม่วัยใสและการทำแท้ง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

update : 23-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม