แฉภัยควันบุหรี่มือสอง

โดย
| |
อ่าน : 3,804

คร่าชีวิตชาวโลกปีละ 6 แสนคน

           ในส่วนของประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในปี  พ.ศ. 2547 จำนวน 40,100 คน  และน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ไม่ต่ำกว่าปีละ 4,000  คน เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ยังคงสูบในบ้าน.....

          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยล่าสุดที่ตี พิมพ์ในวารสารการแพทย์แลนเซท ฉบับวันที่ 26 พ.ย.ที่พบว่า  ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสองหกแสนคนต่อปี  งานวิจัยดังกล่าวทำโดย แมทเทียส โอเบิร์ก และคณะ  จากสถาบันเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมคาโรลินสกี ประเทศฟินแลนด์  โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ปี พ.ศ. 2547 ของ 192 ประเทศ พบว่า ร้อยละ 40  ของเด็ก ร้อยละ 33 ของผู้ชาย และร้อยละ 35  ของผู้หญิงทั่วโลกที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง และมีผู้เสียชีวิต  379,000 คนจากโรคหัวใจขาดเลือด 165,000  คนจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 36,900 คนจากโรคหืด และ 21,400  คนจากมะเร็งปอด รวมจำนวนผู้เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองเท่ากับ 603,000 คน  ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1 ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุในปีเดียวกัน  ทั้งนี้ร้อยละ 47 ของผู้เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองเป็นผู้หญิง ร้อยละ 28  เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และร้อยละ 26 เป็นผู้ชาย

          ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า  การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แหล่งควันบุหรี่มือสองที่สำคัญที่สุดคือในบ้าน  รองลงมาคือในที่ทำงานและสถานที่สาธารณะต่างๆ  คณะผู้วิจัยเร่งรัดให้รัฐบาลประเทศต่างๆ  ดำเนินการออกกฎหมายให้สถานที่ทำงานและสถานที่สาธารณะเป็นที่ปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์  พร้อมทั้งเสนอให้ผู้หญิงแสดงบทบาทนำในการปกป้องสมาชิกในบ้านจากควันบุหรี่มือสอง โดยการกำหนดให้ไม่มีการสูบบุหรี่ในบ้าน ส่วนข้อมูลของประเทศไทย  การสำรวจในปี พ.ศ. 2549 พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 2.2  ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน และการสำรวจในปี พ.ศ. 2552  มีผู้ใหญ่ร้อยละ 39 หรือ 20 ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน ในที่สาธารณะ และที่ทำงาน

          กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19  กำหนดให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา  ในขณะที่สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เป็นแม่ข่ายในการรณรงค์บ้านปลอดบุหรี่ผ่านผู้ปกครองที่พาเด็กมารักษาตัวใน แผนกกุมารเวชศาสตร์ทั่วประเทศ และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลต่างๆ  สนับสนุนให้นักเรียนอนุบาลเป็นผู้รณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่อนึ่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในปี  พ.ศ. 2547 จำนวน 40,100 คน  และน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ไม่ต่ำกว่าปีละ 4,000  คน เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ยังคงสูบในบ้าน

 

 

 

 

 ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

update : 29-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม