สสพ. โชว์ผลงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่สากล

โดย
| |
อ่าน : 3,280

 

 

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน cbr (community-base rehabilitation) asia pacific convention 2010 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรของ สสพ. และเครือข่ายงานทันตสุขภาพคนพิการ รวมจำนวน 10 คน โดยการเข้าร่วมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานของเครือข่าย สสพ. ประเด็นการเข้าถึงระบบสุขภาพปฐมภูมิสุขภาพช่องปากคนพิการทุกประเภทสู่ระดับสากล (ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก) โดย ทันตแพทย์หญิงนิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ สสพ. เป็นผู้นำเสนอเรื่อง พัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการรวบรวม cbr best practices และ cbr evaluation research ในองค์ประกอบต่างๆ ของ cbr matrix ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ทำงานของบุคลากร สสพ. ในประเด็น cbr เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

 

            สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การนำเสนอ community based rehabilitation (cbr) guidelines ที่ว่าด้วย การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน แบบมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย ในลักษณะเกื้อหนุนกัน ในมิติ health, education, sociality และ livelihood ผ่านการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเอง (empowerment) รูปแบบการทำงานจะเป็น bottom-up approach คือ เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายในชุมชนขึ้นไปหากลุ่มหรือหน่วยงานระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ngo, โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรคนพิการ (dpo, self-help group) และคนพิการในชุมชน จะทำงานร่วมกัน โดยคนพิการในชุมชนจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบและปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว วิธีการนี้จะทำให้คนพิการเห็นคุณค่าของตัวเองและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมนั้น ส่วนหน่วยงานอื่นๆมีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ทำให้การดำเนินการดำเนินไปได้ตรงตามเป้า และส่งเสริมสนับสนุนความเป็นผู้นำของคนพิการในชุมชนเอง

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

 

 

update : 03-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม