สุรินทร์เปิด 5 ร.ร.ต้นแบบทำบัญชีครัวเรือน

โดย
| |
อ่าน : 4,173

ชวนพ่อแม่แก้จน หลังเลิกเหล้า ก้าวข้ามสู่เมืองสุขภาวะ

 

 

            5 โรงเรียนนำร่อง โครงการโรงเรียนเครือข่ายสุรินทร์สร้างสุขชวนครอบครัวเลิกเหล้า ภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  2553 ต่อยอดขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและสุขภาวะ แบบบูรณาการ ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งใช้บัญชีครัวเรือนแก้จน ถวายในหลวง 84 พรรษา 5 ธันวาคม ปีหน้านี้

 

            หลังจาก 5 โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน อำเภอบัวเชด, โรงเรียนบ้านนาวอง อำเภอรัตนบุรี, โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา, โรงเรียนบ้านโคกทม, โรงเรียนบ้านสีโค อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วม โครงการ “โรงเรียนเครือข่ายสุรินทร์สร้างสุขรณรงค์เลิกเหล้า” ภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 2553 กับศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยนำชุดความรู้ประสบการณ์ มาใช้ร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี เช่น มีร้านค้าสะดวกยิ้ม ไม่จำหน่ายสุราให้เด็กนักเรียน มีการมอบป้ายชื่นชมครอบครัวเลิกเหล้า  ป้ายปิดประกาศบ้านนี้เลิกเหล้า มีระบบการเชื่อมโยงโรงเรียนกับชุมชนผ่านนักเรียน เป็นต้น 

 

ต่อยอดสู่การพัฒนาเป็น โครงการช่วยพ่อแม่แก้จน ด้วยระบบบัญชีครัวเรือน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (km)   เป็นเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน เชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการจัดทำบัญชีครัวเรือน จะนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตครอบครัว ชุมชน ตำบล ต่อไป ซึ่งสิ่งที่คาดหวังก็คือ การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว ให้สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว และชุมชน ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นเป้าหมายสำคัญ ทั้งนี้ได้กำหนดให้เป็นกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา ด้วย                                                                     

 

เรื่อง : ศักดา เชื้ออินทร์ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

 

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

 

 

update : 08-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

                                                                                                                                  

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม