ความเชื่อผิดๆ ของนักสูบบุหรี่ไทย

โดย
| |
อ่าน : 3,114

 

 

            ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการวิจัยของ รศ.บุบผา ศิริรัศมีและคณะ แห่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตีพิมพ์ในวารสารโทแบคโก คอนโทรล ฉบับเดือนธันวาคม 2553 ที่พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของนักสูบบุหรี่ไทย เชื่อว่าบุหรี่รสอ่อนมีอันตรายน้อยกว่า และหนึ่งในสามเชื่อว่า บุหรี่ที่มีเมนทอลปลอดภัยกว่า

 

การวิจัยทำโดยการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่จำนวน 1,370 คน ที่สูบหรือเคยสูบบุหรี่รสอ่อน และเมนทอล ผลพบว่า  42.7% เชื่อว่า บุหรี่รสอ่อนปลอดภัยกว่า 52.8% เชื่อว่าทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายกว่า และ 58.8% เชื่อว่าบุหรี่รสอ่อนมีควันนุ่มกว่า ขณะที่ 38.9% ของคนที่สูบบุหรี่เชื่อว่า บุหรี่รสเมนทอลปลอดภัยกว่า และ 61.7% เชื่อว่าควันนุ่มกว่า       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า ความเชื่อที่ว่าบุหรี่รสอ่อนและบุหรี่ที่ผสมเมนทอลปลอดภัยกว่า สัมพันธ์กับความเห็นที่ว่าบุหรี่ทั้งสองประเภทนี้มีควันนุ่มกว่า

 

 

            ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ความเชื่อของนักสูบบุหรี่ไทยที่ว่า บุหรี่รสอ่อนและบุหรี่ที่ผสมเมนทอลปลอดภัยกว่า เป็นความเชื่อที่ผิด โดยงานวิจัยพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่รสอ่อนจะปรับพฤติกรรมการสูบ โดยการสูดควันเข้าลึกและกลั้นหายใจนานขึ้น เพื่อให้ร่างกายได้รับนิโคตินเท่าเดิม สำหรับผู้สูบแต่ละคน ในขณะที่เมนทอลทำให้ปลายประสาทหลอดลมชา ทำให้ลดความระคายเคืองจากควันบุหรี่ลง ทำให้สูดควันบุหรี่เข้าปอดมากขึ้น ผลสุดท้ายทำให้ร่างกายรับสารพิษจากควันบุหรี่ในจำนวนเท่าเดิม การติดตามศึกษาระยะยาวพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่รสอ่อนและบุหรี่ที่ผสมเมนทอล ไม่ได้มีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าประชากรกลุ่มที่สูบบุหรี่รสธรรมดา

 

            และงานวิจัยยังพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่รสอ่อน ไม่ได้มีอัตราการเลิกบุหรี่ที่สูงกว่าผู้สูบบุหรี่รสธรรมดา เหตุผลน่าจะมาจากแรงจูงใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่รสอ่อนมีน้อย เนื่องจากความเชื่อที่ว่า บุหรี่รสอ่อนปลอดภัยกว่า ทำให้มีความคิดที่จะเลิกสูบน้อยกว่า

 

            จากเหตุผลที่กล่าวมา อนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก จึงแนะนำให้ประเทศต่างๆ ออกกฎหมายห้ามบริษัทบุหรี่พิมพ์คำว่าไลท์ หรือไมล์ดบนซองบุหรี่ ซึ่งประเทศไทยได้ออกประกาศนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2549 จึงขอสื่อสารถึงผู้ที่สูบบุหรี่ว่า ทางที่ดีที่สุด คือ การเลิกสูบบุหรี่ ไม่ใช่หันไปสูบบุหรี่รสอ่อน หรือบุหรี่ผสมเมนทอล

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

update : 09-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม